نسخه شماره 3786 - 1394/04/01 -

 زمينه‌سازي براي سوآپ روزانه 5/2 ميليون بشکه نفت خام همسايگان شمالي
 تبديل ايران به مرکز ترانزيت نفت خام منطقه 

ايران قصد دارد با فراهم آوردن زيرساخت‌ها و حل مشکلات بين‌المللي، ظرفيت سوآپ و انتقال نفت خام همسايگان شمالي به مبادي مصرف را به 2.5 ميليون بشکه نفت خام در روز افزايش دهد.به گزارش ايرنا، قرار گرفتن توليدکنندگان بزرگ نفت و گاز در منطقه و وجود بازار گسترده مصرف انرژي، شرايط مناسبي را ايجاد کرده تا ايران به محور ترانزيت و سوآپ نفت و فرآورده‌هاي نفتي در منطقه تبديل شود.بزرگترين ذخاير گازي و نفتي جهان در داخل ايران و يا کشورهاي همسايه جاي گرفته‌اند که براي انتقال آنها به مبادي مصرف، ايران مي‌‌تواند سهمي مهم ايفا کند.از طريق ترانزيت و سوآپ، همسايگان شمالي ايران، بخشي از فرآورده‌هاي نفتي خود را از طريق کشورمان به بازارهاي هدف ارسال مي‌‌کنند که اين اقدام، موقعيت بي نظير ايران به عنوان شاهراهي امن براي انتقال انرژي را تقويت مي‌‌کند.بهره‌گيري ايران از اين موقعيت استراتژيک، نقش مهمي را در همگرايي سياسي و اقتصادي همسايگان با کشورمان ايفا خواهد کرد.پس از اينکه سوآپ نفت خام در پس دستور عجولانه و نسنجيده وزير نفت وقت، متوقف شد، خسارات فراواني به کشور تحميل شد و خطوط لوله و تاسيسات احداث شده در پايانه نفتي شمال به حال خود رها شد.

با توجه به مزايايي که ترانزيت و سوآپ فرآورده‌هاي نفتي به دنبال دارد، وزارت نفت اقداماتي را براي احياي آن در دستور کار قرار داده و براساس آن، زيرساخت‌هاي لازم را نيز توسعه داده است.حميدرضا شاه دوست رئيس پايانه نفتي شمال در خصوص آخرين وضعيت آماده سازي زيرساخت‌ها براي از سرگيري سوآپ، مي‌‌گويد: طبق برنامه قرار بود ظرفيت سوآپ نفت خام را از 120 هزار بشکه کنوني به 500 هزار، يک ميليون و سرانجام 2 ميليون و 500 هزار بشکه در روز برسد.رئيس پايانه نفتي شمال افزود: طراحي و ساخت پروژه عظيم حوضچه فراگير براي تحقق اين هدف، ضروري است و با افزايش 12 پست اسکله و عمق آبخور کشتي‌ها، ظرفيت عملياتي اين پايانه بيش از پيش افزايش مي‌‌يابد.

وي افزود: پايانه نفتي شمال با در اختيار داشتن سه اسکله و متعلقات آن (بازوهاي تخليه، هوز، سيستم لوله کشي)و همچنين دستگاه‌هاي اندازه‌گيري بسيار پيشرفته، مخازن مجهز به سيستم اطفاي حريق خودکار و نيز سيستم جداسازي آب از نفت، يکي از پايانه‌هاي بسيار پيشرفته در حوزه کشورهاي درياي خزر به شمار مي‌‌آيد که در هنگام عمليات سوآپ، رکورد روزانه 200 هزار بشکه را در کارنامه خود دارد.شاه دوست اضافه کرد: اين زيرساخت مي‌‌تواند زمينه لازم را براي دريافت نفت خام حاصل از اکتشاف و استحصال در درياي خزر فراهم و نفت حاصل را از اين طريق به سمت پالايشگاه‌هاي کشور هدايت کند.رئيس پايانه نفتي شمال تصريح کرد: حوضچه فراگير با حجم 300 هکتار با 2 ديواره شرقي به طول 1720 متر و غربي به طول 2400 متر، بزرگترين حوضچه نفتي ميان کشورهاي حوزه خزر است.

رئيس پايانه نفتي شمال گفت: پس از دريافت دستور قطع عمليات سوآپ نفت خام و تخليه آخرين کشتي نفت خام در 25 تيرماه سال 91، پايانه نفتي شمال توانسته است از فرصت به دست آمده استفاده کند و عمليات تعميرات و نگهداري تجهيزات پايانه از جمله اسکله‌ها، خطوط لوله و مخازن خود را برنامه ريزي و با استفاده از توان علمي نيروهاي منطقه انجام دهد.شاه دوست درباره قطع عمليات سوآپ و تاثير آن بر کشور، اظهار داشت: اين تصميم، تصميمي مديريتي بود که وزير نفت وقت گرفت، اما با توجه به تجربه خود مي‌‌توانم بگويم که اين پروژه مي‌‌توانست افزون بر تاثير و فوايد اقتصادي در منطقه، سبب برد راهبردي کشور و به رخ کشيدن موقعيت بسيار مهم ايران در انتقال نفت درياي خزر به آبهاي آزاد باشد.هرچند که هم‌اکنون با ساخت خط لوله باکو – جيحان، نفت خام حوزه خزر به درياهاي آزاد دسترسي پيدا کرده است، اما بدون شک ايران هنوز امن‌ترين و اقتصادي‌ترين مسير حمل نفت خام به شمار مي‌‌رود.با توجه به اينکه تحريم‌ها، مانعي عمده براي از سرگيري سوآپ و نقش‌آفريني ايران در ترانزيت انرژي منطقه ايجاد کرده است، پيشرفت مذاکرات هسته‌اي و حل مشکلات سياسي مي‌‌تواند روند احياي عمليات سوآپ را شتاب بيشتري ببخشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان