نسخه شماره 3780 - 1394/03/25 -

 38 گونه حيات وحش آذربايجان غربي در معرض انقراض قرار دارند
 کم‌آبي محيط زيست را تهديد مي‌کند 

آذربايجان غربي به دليل موقعيت خاص جغرافيايي به عنوان يکي از زيستگاه‌هاي مهم حيات وحش و گونه‌هاي گياهي کشور شناخته شده اما 38 گونه جانوري در اين استان در ليست انقراض قرار دارد. به گزارش مهر، طبيعت زيبا، تنوع آب و هوايي، جريان رودهاي فصلي و دائمي، وجود هزاران چشمه قنات و پارک ملي درياچه اروميه، اذربايجان غربي را به لحاظ امکانات زيست محيطي و تنوع زيستي از ساير استان‌ها متمايز کرده است. آذربايجان غربي سرزميني است با طبيعت خاص که در سراسر بهار و تابستان پوشيده از لاله، شقايق، نرگس، سوسن و سنبل است و تالابها، مردابها آبگيرها و سواحل و جزاير درياچه اروميه‌اش، ميعادگاه و زيستگاه صدها نوع پرنده وحشي بومي و مهاجر و رودهاي آن محل زندگي آبزيان منحصربفرد است.

پرندگان را بايد با ارزش‌ترين و بارزترين نشانه حيات در درياچه اروميه به شمار آورد که خشک شدن تدريجي درياچه و شور شدن بيش از حد آب آن، حيات آنها را نيز مورد تهديد قرار داده و در سالهاي اخير از مهاجرت پرندگان به اين منطقه کاسته است.

گوزن زرد، قوچ، ميش ارمني، انواع کل و کل بز،مرغ آتشين، فلامينگو، انواع مرغابي‌ها، پليکان، تنچه، قو، عروس غاز، غاز خاکستري، درناي طناز، درناي خاکستري، اردک سرسبز، آنقوت، کرکس، قرقي، عقاب طلايي، دليجه، کبوتر چاهي، پلنگ ايراني، انواع خفاش‌ها، سياه گوش، گربه پالاس، شنگ، سنجاب، انواع‌هامستر، سمور سنگي، گرگ، روباه بخشي از ذخاير ارزشمند حيات وحش در اين استان به شمار مي‌روند. هم اکنون وجود 54 گونه پستاندار،286 گونه پرنده، 59 گونه خزنده، 26 گونه انواع ماهيان ،1500 گونه گياهي در استان ثبت شده که خود دليل واضحي بر اينکه آذربايجان غربي مامني امن براي گونه‌هاي حيات وحش کشوري و استاني محسوب مي‌شود است.

متاسفانه در سالهاي گذشته به دليل برخي شرايط بوجود آمده از جمله خشک سالي، تخريب مراتع و زيستگاه‌هاي ارزشمند، کمبود منابع آبي و... برخي از گونه‌هاي مهم و نادر حيات وحش در استان در معرض انقراض، آسيب و تهديد قرار گرفته اند که نيازمند توجه ويژه مسئولان است.

38 گونه حيات وحش استان در معرض انقراض، آسيب و تهديد قرار دارند

رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش اداره کل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي در خصوص وضعيت حيات وحش استان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بر اساس ليست ارائه شده از سوي محيط زيست جهاني هم اکنون 38 گونه حيات وحش استان در معرض انقراض، آسيب و تهديد جدي و از بين برفتن نسل قرار دارد. اميد يوسفي؛ گوزن زرد ايراني، قوچ و ميش ارمني، کل و بز، سياه گوش، گربه پالاس،‌هامستر ايراني، شنگ، ميش مرغ، اردک سرسفيد، عقاب طلايي، خروس کولي دشتي، افعي البرزي، لاک پشت مهميزدار، سمندر آذربايجاني، پنج گونه از خفاش‌ها، عروس غاز و پلنگ به همراه سنجاب دم موشي را از مهمترين اين گونه‌ها عنوان کرد.

وي تخريب زيستگاه از طريق تبديل مراتع به اراضي ديم، چراي بي رويه دام و خارج از ظرفيت تعريف شده در مراتع استان، توسعه در بخش‌هاي صنعتي، کشاورزي، خدماتي و ... بدون ضوابط و معيارهاي زيست محيطي، شکار و صيد بي رويه و يا غير مجاز و تغييرات محسوس اقليمي را از مهمترين چالش‌هاي پيش روي حيات وحش استان عنوان کرد.

يوسفي با بيان اينکه يکي از مهمترين گونه‌هاي حيات وحش استان قوچ و ميش ارمني است افزود: قوچ و ميش ارمني نيز از مهمترين پستانداران استان محسوب مي‌گردد که يکي از خالص ترين نژاد‌هاي آن در منطقه حفاظت شده مراکان زيست مي‌کند، جزيره کبودان در پارک ملي درياچه اروميه، منطقه بيان شاهين دژ و تعدادي از ارتفاعات جنوبي و غربي استان از زيستگاه‌هاي اين حيوان محسوب شده و برابر برآورد‌هاي صورت پذيرفته حدود سه هزار راس از اين حيوان در زيستگاه‌هاي سراسر استان زيست مي‌کند.

رئيس اداره حيات وحش اداره کل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي ياد آور شد: از ديگر گونه مهم و باارزش استان که در معرض تهديد و انقراض قرار دارد گوزن زرد ايراني است هر چند اين حيوان بومي‌استان نبوده ولي از 40 سال گذشته برابر بررسي‌هاي دقيق کارشناسان وقت که با حضور مشاوران بين‌المللي همراه بود جزيره اشک پارک ملي درياچه اروميه به عنوان زيستگاه جديد اين حيوان انتخاب و معرفي شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر بعد از گذشت حدود 40 سال از معرفي اين حيوان، بسياري از کارشناسان معتقدند که اين جزيره به عنوان بهترين زيستگاه گوزن زرد ايراني در دنيا محسوب مي‌شود و هم اکنون نيز برابر برآورد‌هاي کارشناسي حدود 200 راس از اين حيوان در جزيره اشک زيست مي‌کند که بزرگترين گله در سراسر دنيا بوده که در يک زيستگاه يافت مي‌شود.

50 درصد گونه‌هاي شناسايي شده پرندگان کشوري در آذربايجان غربي زندگي مي‌کنند

يوسفي با بيان اينکه قرار گرفتن اين استان در مسير مهاجرتي پرندگان شرايط ايده آلي را براي زيست پرندگان بوجود آورده است اظهارداشت: هم اکنون بيش از 50 درصد گونه‌هاي شناسايي شده کشوري در اين استان زندگي مي‌کنند. وي کبک دري، هما، کبک چيل، ميش مرغ، درناي معمولي، درناي طناز، باقرقره، تيهو و انواع بلبل‌ها و گنجشک سانان، اردک سرسفيد، اردک سر حنايي، اردک بلوطي، انواع غاز‌ها، فلامينگو، پليکان سفيد، آنقوت، تنجه، باکلان، عقاب تالابي مهمترين گونه‌هاي پرندگان شناسايي شده در استان هستند.

يوسفي، ميش مرغ را جزو پرندگان نادر و آسيب‌ پذير دانست و افزود: اين پرنده در حال حاضر در ليست سرخ اتحاديه بين‌الملي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي قرار گرفته، شهرستان بوکان آخرين پناهگاه اينگونه با ارزش در کشور است.

رئيس اداره حيات وحش اداره کل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با اشاره به راه‌اندازي مرکز تحقيقات ميش مرغ کشور در بوکان افزود: در اين ايستگاه علاوه بر انجام مطالعات زيستي ميش‌ مرغ، دانشجويان محيط زيست و منابع طبيعي در ارتباط با چگونگي حفاظت از گونه‌هاي كمياب و در حال انقراض حيات وحش آموزش مي‌‌بينند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان