نسخه شماره 3780 - 1394/03/25 -

 برگزاري جلسه با حقوقدانان درباره مذاکرات هسته‌اي  

معاون حقوقي رئيس‌جمهورگفت: پيام 24 خرداد اين بود که مردم با همه احترام به دلواپسي‌ها و دلواپسان تصميم گرفتند سکان اداره کشور را به شخصيتي بسپارند که مسائل کشور را با کليد تدبير و اميد حل کند. به گزارش ميزان، الهام امين‌زاده در جلسه شوراي اداري استان سمنان گفت: با حماسه انتخاباتي 24 خرداد 92 دولت يازدهم با شعار اعتدال‌گرايي مورد اقبال عمومي قرار گرفت و اميد و نشاط در عرصه داخلي و خارجي ايجاد کرد. معاون حقوقي رئيس‌جمهور افزود: در ارتباط با فراگير شدن حقوق شهروندي در جامعه، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ارتباط مؤثري با رسانه ملي و آموزش‌و‌پرورش براي آموزش حقوق شهروندي برقرار کرده است. وي همچنين گفت: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري بر‌اساس وظيفه شرعي، عقلي و ملي تاکنون دو جلسه با حقوقدانان برجسته بين‌المللي درباره مذاکرات هسته‌اي بين کشورمان با 1+5 برگزار کرده و پيشنهادات آنان را درباره اين مذاکرات و توافق نهايي به تيم مذاکره‌کننده کشور منتقل کرده‌ است. همچنين معاون حقوقي رئيس‌جمهور در پاسخ به اينکه آيا وزارت خارجه در مسايل توافق هسته‌اي از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مشاوره مي‌گيرد، اظهار داشت: وزارت امور خارجه در اين زمينه حقوقدان‌هاي خاص خود را دارد، اما جلساتي برگزار شده است. وي تصريح کرد: وزارت امور خارجه حقوقدان‌هاي خود را در مذاکرات به همراه دارد، اما بنده در دو جلسه با حضور 30 تن از حقوقدان‌هاي بين‌المللي، مسايل مختلف را با تيم هسته‌اي کشورمان بررسي کرديم. امين‌زاده ادامه داد: اين نشست‌ها با حضور حقوقدان‌هايي از دانشگاه‌هاي مختلف برگزار شد و در نهايت محتواي خوبي به تيم مذاکره کننده هسته‌اي ارايه کرديم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان