نسخه شماره 3750 - 1394/02/17 -

 مروري بر فرهنگ سازي صدا‌و‌سيما در رابطه با کتاب
 جاي خالي کتاب 

امروزه با نگاهي کلي به برنامه‌هاي تلويزيون متاسفانه شاهد آن هستيم که صدا‌و‌سيما از اين ظرفيت قابل ملاحظه براي تاثير‌گذاري‌ها و فرهنگ سازي‌هاي کاربردي و مورد نياز در جامعه استفاده نکرده و جاي خالي برنامه‌هايي با مضمون کتاب و ترويج کتاب خواني در آن به شدت احساس مي‌شود. به گزارش برنا، استفاده از رسانه‌هاي جمعي و پر‌مخاطب در فرهنگ‌سازي‌هاي مهم و کارآمدي مانند ترويج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خواني در جامعه يکي از موثر‌ترين و بهترين شيوه‌هاي فرهنگ‌سازي امور محسوب مي‌شود. رسانه‌هاي گروهي که تقريبا تمام زندگي بشر را به تسخير خود درآورده‌اند مي‌توانند در هدايت جامعه و افراد به سوي اهداف و افکار مثبت و حتي تفکرات و اهداف منفي نقش موثري ايفا کنند.

تلويزيون به عنوان پر مخاطب‌ترين و تاثيرگذار‌ترين رسانه گروهي که جاي خود را به وفور در زندگي افراد باز کرده است، بيش‌از هر رسانه ديگري فضاي تربيتي خانواده‌ها را از حضور خود متاثر کرده و به نوعي تبديل به الگو و منشا تقليدي براي خانواده‌ها و به خصوص کودکان و نوجوانان گشته است. با توجه به تاثير‌گذاري بسيار زياد و عميق صدا‌و‌سيما بر جامعه و با توجه به رسالت اصلي صدا‌و‌سيما که ترويج فرهنگ اصيل در جامعه است اين رسانه گروهي در حقيقت بيشترين و پر رنگ‌ترين سهم و مسئوليت براي ترويج فرهنگ کتاب و کتاب‌خواني که اولين اقدام در شکوفايي فرهنگي محسوب مي‌شود را دارا است

ترويج کتاب و کتاب‌خواني از طريق تلويزيون به عنوان پرمخاطب‌ترين رسانه گروهي که از تنوع سني بسيار زياد مخاطبان نيز بهره‌مند است مي‌تواند با استفاده از چند شيوه صورت بگيرد. ترويج فرهنگ کتاب‌خواني از طريق تبليغات کتاب در ميان برنامه‌ها، اشاعه فرهنگ مطالعه بوسيله معرفي کتاب‌هاي ارزشمند و ناشران موفق و تاثير‌گذار در قالب برنامه‌هايي خاص و توسط مجريان برنامه‌ها و نيز فرهنگ‌سازي امر کتاب و کتاب‌خواني به شيوه‌هاي غير‌مستقيم و با توليد و پخش تله فيلم‌ها، سريال‌ها، انيميشن‌ها، کارتون‌ها و برنامه‌هايي با مضمون کتاب، براي مخاطبان که از موثر‌ترين شيوه‌هاي ترويج و فرهنگ‌سازي کتاب و کتاب‌خواني محسوب مي‌شود، از جمله راه‌هاي نهادينه کردن و ترويج کتاب و کتاب‌خواني در جامعه و بوسيله صدا‌وسيما است.

امروزه با نگاهي کلي به برنامه‌هاي تلويزيون متاسفانه شاهد آن هستيم که صدا‌و‌سيما از اين ظرفيت قابل ملاحظه براي تاثير‌گذاري‌ها و فرهنگ‌سازي‌هاي کاربردي و مورد نياز در جامعه استفاده نکرده و جاي خالي برنامه‌هايي با مضمون کتاب و ترويج کتاب خواني در آن به شدت احساس مي‌شود. در سال‌هاي اخير که کتاب به عنوان يک نياز اساسي در جامعه مطرح شده است، بي‌توجهي و بي‌مهري صدا‌وسيما در مورد کتاب بيش‌از پيش قابل مشاهده است. در واقع عملکرد صدا‌و‌سيما دراين زمينه نشانگر آن بوده که صدا و سيما به عنوان نهادي که مي‌تواند دراين زمينه نقش به سزايي داشته باشد، قدمي‌براي تعامل فرهنگي برنداشته و به طور کلي کتاب در صدا‌و‌سيما داراي جايگاه درخور و قابل ملاحظه‌اي نيست. اين غفلت در حالي اتفاق مي‌افتد که هر روز شاهد تبليغ کالاهايي مصرفي و نه ضروري که در مواردي جداي از ضرورت و مفيد بودن، براي سلامت مادي و معنوي خانواده‌ها مضر هم مي‌باشند هستيم و هنوز هيچ تبليغ مناسب و تاثيرگذاري براي کتاب‌هاي ارزشمند و مفيد توليد و پخش نمي‌شود. در حاضر کتاب‌هاي آموزشي و دانشگاهي زيادي در تلويزيون تبليغ مي‌شود که اتفاقا بسيار هم سود‌آور هستند اما تبليغ کتاب‌هاي فرهنگي و تاثيرگذار با مضامين اجتماعي، مذهبي، فلسفي و... که نه ناشر و نه مولف توان مالي مورد نياز را ندارند، همچنان در صدا و سيما مغفول مانده است. با توجه به اينکه برنامه‌هايي هرچند اندک در صدا‌و‌سيما و تنها در شبکه چهار سيمابا مضمون تخصصي کتاب پخش شده است اما در کنار اندک بودن، اين برنامه‌ها از شبکه‌اي براي مخاطبان خاص پخش شده و به دليل نگاه تخصصيشان به مضمون کتاب تنها مورد توجه مخاطبان خاص قرار گرفته است و مخاطبين عام همچنان از لطف آشنايي با کتاب از طريق تلويزيون محروم مانده‌اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان