نسخه شماره 3750 - 1394/02/17 -

 معاون خدمات شهري شهرداري تهران:
 شهرداري به دنبال سند پارک پرديسان نيست 

معاون خدمات شهري شهرداري تهران اعلام کرد: موضوع پارک پرديسان در شوراي اسلامي شهر تهران و الزام شهرداري به پيگيري آن توسط شخص خانم ابتکار در شوراي سوم مطرح شد و ايشان پرديسان را از دولت مطالبه مي‌کردند.مجتبي عبدالهي درباره اينکه شهرداري تهران براي مصوبه اي که شهرداري را ملزم به پيگيري پرديسان کرد، چه اقداماتي انجام داده است، اظهار کرد: پس از مطرح کردن موضوع توسط خانم ابتکار در شوراي سوم، شهرداري موظف شد اين موضوع را دنبال کند.عبدالهي افزود: سه سال پيش ابتکار پارک پرديسان را از طريق شوراي شهر از دولت مطالبه کرد و بدين ترتيب شهرداري با رييس سازمان محيط زيست وقت جناب آقاي محمد‌زاده مکاتبه کرد و درخواست تحويل پرديسان به شهرداري در جريان اين مکاتبات به سازمان محيط زيست اعلام شد.

وي در ادامه گفت: اکنون هم که دکتر ابتکار در راس مديريت سازمان محيط زيست قرار دارد شهرداري همين موضوع را دنبال کرده است که تنها پرديسان واگذار شود. به طوري که اعلام کرده‌ايم شهرداري به دنبال سند پارک پرديسان نيست .وي تصريح کرد: تصور ما در شهرداري بر اين بود که بر‌اساس پيگيري‌هايي که در سال 92 در اين خصوص انجام داديم، در سال 93 سازمان محيط زيست اين پارک را به شهرداري تهران تحويل مي‌دهد چنانچه گفته بودند اين کار را مي‌کنيم. معاون خدمات شهري شهرداري تهران درباره نتايج پيگيري شهرداري از سازمان محيط زيست در خصوص واگذاري در سال 92 اظهار کرد: آنها در سال 92‌، واگذاري پرديسان را قبول کرده بودند و حتي متن تفاهم نامه تنظيم شده بود اما منجر به قطعي شدن و نهايي شدن موضوع نشد، به طوري که به نظر مي‌رسددر مراحل آخر امضا نظرشان تغييرکرده است. وي به اقدامات شورا پرداخت و خاطرنشان کرد:رقم برآوردهاي کارشناسان براي تجهيز پارک پرديسان به منظور استفاده شهروندان 200 ميليارد تومان بود و بر اساس همين اعلام موافقت شد تا 50 ميليارد تومان اعتبار در سال 93 به پارک پرديسان تخصيص يابد تا از ابتداي سال 93 پرديسان را آماده کنيم. اين در حالي بود که اعتبار پيشنهادي شهرداري به شورا در سال 92، رقم 100 ميليارد تومان بود که شورا با 50 ميليارد در سرفصل بودجه موافقت کرد. همه اينها در شرايطي رخ داد که در نهايت در سال 93‌، سازمان محيط زيست پارک پرديسان را به شهرداري تحويل نداد. عبدالهي تصريح کرد: در حال حاضر تنها نام پارک پرديسان بر اين فضا است و در واقع اين فضاي 270 هکتاري بيابان است و تنها حلقه دور آن فضاي سبز است که اين هم به دليل قرار گرفتن در کنار اتوبان‌هاي شهيد همت‌، حکيم و شيخ فضل‌الله نوري داراي فضاي سبز شده است که عمده آن را شهرداري تهران ساخته است. باز هم تاکيد مي‌کنم وسط پارک پرديسان همچنان بيابان است. به همين منظور هم براي تجهيز آن اعتبار در نظرگرفته شد. معاون خدمات شهري بارديگر درخواست شهرداري را مبني بر تحويل پارک پرديسان به شهرداري تهران طبق يک توافقنامه و تفاهم نامه مطرح کرد و گفت: بر‌اساس همان مسائلي که مطرح شده بود شهرداري تهران آماده‌سازي اين پارک را بر عهده مي‌گيرد. اين در شرايطي است که در نهايت بهره‌بردار آن مردم هستند و تاکيد داريم سند پارک پرديسان هم در اختيار دولت و سازمان محيط زيست باقي بماند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان