نسخه شماره 3744 - 1394/02/10 -

 کفاشيان قول داده که پولادي را برگرداند  

رييس سازمان تربيت‌بدني نيروهاي مسلح درباره وضعيت تيم‌هاي فوتبالي که داراي بازيکنان سرباز هستند، گفت: هر بازيکني که به سن سربازي رسيده، بايد تعيين تکليف شود و به خدمت سربازي برود. قانون براي همه يکسان است.

به گزارش ايسنا، سردار باران‌ چشمه اظهار کرد: به تمام تيم‌ها اعلام کرديم قانون براي تمام بازيکنان سرباز يکسان است و ما نمي‌توانيم براي يکبازيکن تفاوت قائل شويم. حتي درباره مهرداد پولادي که طي صحبتي با رييس فدراسيون فوتبال داشتيم، اظهار کردم عاقلانه‌ترين کار اين است که او خدمت سربازي خود را سپريکند تا وضعيتش روشن شود. در هر صورت براي ما فرق نمي‌کند که بازيکن چه کسي باشد. البته من به مسئولان فدراسيون فوتبال و شخص کفاشيان صحبت کرده‌ايم و او قول همکاريداده است، حتما آنها تابع قانون هستند و در اين زمينه با نيروهاي مسلح همکاري لازمرا انجام خواهند داد. باران‌چشمه اضافه کرد: اکثريت کساني که در سن خدمت قرار دارند و هنوز تعيينتکليف نشده‌اند بايد هرچه زودتر وضعيت‌شان مشخص شود تا مشکلاتي برايشان ايجاد نشود. وي همچنين در رابطه با وضعيت امير مجدآرا که به عنوان رييس فدراسيون ورزش همگاني منصوب شده است ولي هنوز حکم وي از سوي وزارت ورزش وجوانان براي تصدي اين پست تاييد نشده، گفت: وي به دليل دو شغله بودن به عنوان رييس سازمان تربيت بدني نيروهاي مسلحتا حدودي شرايط سختي را دارد که اميدوارم وزارت ورزش در اين زمينه تا حدودي صبر پيشه کند تا وضعيتش در نيروهاي مسلح مشخص شود. قطعا ما به دنبال اين هستيم تا يکفرد مناسب را به عنوان رييس سازمان تربيت بدني نيروهاي مسلح منصوب کنيم و او بتواند بدون هيچ گونه دغدغه در فدراسيون ورزش‌هاي همگاني خدمت کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان