نسخه شماره 3744 - 1394/02/10 -

 بافت فرسوده مدرن در حريم تهران تهديدي براي پايتخت 

رييس کميسيون شهر‌سازي و معماري شوراي اسلامي‌شهر تهران گفت: شورا‌ها و شهرداري‌هاي شهر‌هاي اقماري به تراکم فروشي روي آورده اند و ما عملا شاهد پيدايش بافت فرسوده نوين در حريم شهر تهران هستيم .به گزارش مهر، محمد سالاري‌، رييس کميسيون شهر‌سازي و معماري شوراي اسلامي‌شهر تهران گفت: امروزه تصميماتي که در تهران به عنوان ام‌القراي جهان اسلام گرفته مي‌شود به عنوان الگوي شهر‌هاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد از اينرو مي‌توان به خوبي به اهميت نهاد شورا و مديريت شهري در کلان شهر تهران پي برد. وي ادامه داد: در اهميت شورا‌ها همين بس که فرمان تاريخي حضرت امام(ره)‌، منويات رهبري و قانون اساسي به خوبي بدان اشاره داشته است اما متاسفانه عدم شکل گيري مديريت يکپارچه شهري موجبات بروز اشکالات شده است. اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اين که رويکرد وزارت کشور در اصلاحيه قانون شورا‌ها دولت محور است حال آن که ما در راستاي برون سپاري امور بايد به سمت ايجاد مديريت يکپارچه شهري برويم اظهار داشت: در همين راستا شوراي اسلامي‌شهر تهران تعاملات خوبي با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي‌داشته که حاصل آن تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي بوده و يکي از اين کميسيون‌ها نيز کميسيون معماري وشهر سازي بوده است. رييس کميسيون شهر‌سازي و معماري شورا گفت: وجود يک چنين تعاملاتي مي‌تواند در ارائه راهکار‌هاي براي برون رفت از مشکلات موثر باشد. همچنان که امروزه يکي از مشکلات مشترک اکثر کلان شهرها بحث حريم است که البته در کميسيون معماري و شهر سازي مشترک با مجلس تصميمات خوبي براي ان اتخاذ شده است. سالاري خاطر نشان کرد: حريم شهر تهران مساحتي 10 برابر خود شهر تهران دارد اما به رغم اهميت و فرصت‌هايي که وجود دارد امروزه شاهد هستيم مسابقه‌اي بين شوراها و شهرداري‌هاي شهر‌هاي اقماري در حريم کلان‌شهر تهران براي ساخت‌و‌ساز به وجود آمده است. رييس کميسيون شهر‌سازي و معماري شورا اضافه کرد: معضل بافت فرسوده يکي ديگر از تهديد‌هاي اصلي تهران است و با وجود خطر زلزله بايد گفت يک مشکل حاکميتي بزرگ با وقوع زلزله رخ خواهد داد چرا که اکثر دستگاه‌هاي دولتي در تهران مستقر هستند. سالاري خاطر نشان کرد: چهار هزار هکتار بافت فرسوده به واقع يک تهديد بزرگ است در حالي که مديريت شهري در آن اختياري ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان