نسخه شماره 3741 - 1394/02/07 -

 وزير کار اعلام کرد:
 جايگزيني دفترچه‌هاي درماني با سيم‌کارت‌ 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: يکي از برنامه‌هاي ما ارائه آموزش‌هاي مهارتي است و حضور شرکت رايتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در اين راستا دنبال کنيم. اول جايگزيني دفترچه‌هاي تامين اجتماعي با سيم‌کارت‌هاي رايتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فني حرفه‌اي از طريق رايتل. به گزارش ايسنا، علي ربيعي در مراسم رونمايي از 234 عنوان استاندارد شغلي و شايستگي در حوزه انرژي‌هاي نوين و طرح بن‌کارت آموزش مهارتي رايگان کارگران افزود: شرکت رايتل وابسته به تامين اجتماعي است و براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته سيم‌کارت‌هاي رايتل جايگزين دفترچه‌هاي درماني مي‌شوند تا با اين کار ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان تسهيل شود. وزير کار گفت: توانمند‌کردن افراد مهم‌ترين سياست رفاهي يک کشور است و تلاش ما اين است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با برنامه‌ريزي‌هاي خود زندگي مردم را بهبود بخشيم و افرادي که بر اثر معلوليت و نارسايي و بي‌سوادي و نبود فرصت‌هاي برابر اجتماعي قادر به رقابت در اجتماع نيستند را از طريق توانمند‌سازي حمايت کنيم. وي افزود: درباره سياست‌هاي اشتغال کشور مباحث زيادي در شوراي مشاوران رئيس‌جمهوري و شوراي‌عالي اشتغال صورت گرفته و براين اساس يکي از اصلي‌ترين سياست‌هاي سال 1394 را اشتغال قرار داديم. ربيعي متذکر شد: طي سال‌هاي گذشته 65 درصد کمبود رشد داشته‌ايم و اين امر باعث شده تا از توجه به بسياري از ظرفيت‌ها باز بمانيم. امروز براي ايجاد يک شغل در پتروشيمي و نفت به دو ميليارد و 600 ميليون تومان نياز داريم و در سازمان شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي اگر به قيمت روز محاسبه کنيم، هر شغل 850 ميليون تومان تمام مي‌شود، لذا ناچاريم شعار اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را دنبال کنيم و به منابع انساني و آموزش نيروهاي انساني اهميت بدهيم. ربيعي در عين حال با اشاره به اختصاص بن‌کارت آموزش مهارتي رايگان به کارگران گفت: کار بعدي ما ايجاد نظام تشويقي براي کارگران و خانواده‌هايشان است که در اين زمينه بن‌کارت‌هاي آموزش مهارت به‌طور رايگان را پيش‌بيني کرده‌ايم. وي تصريح کرد: استراتژي ديگر ما رفتن سازمان فني حرفه‌اي به سطح عملياتي و قرار گرفتن آن در کف صحنه است و بايد اين سازمان را از حالت مرکز‌نشيني بيرون بکشيم و در جوار کارگاه‌ها و دل روستاها ببريم. وي در پايان ضمن تبريک و گراميداشت هفته کارگر خاطر نشان کرد: کارگران عنصر اصلي جامعه توليد‌محور هستند و بر اين اساس جامعه توليد‌محور را در برابر جامعه رانتي بنيان مي‌گذاريم؛ ما معتقديم در اين جامعه پول نبايد ثروت بياورد بلکه کار است که ثروت‌آفرين خواهد بود و پول بايد تبديل به سرمايه و ابزار توليد شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان