نسخه شماره 3707 - 1393/12/13 -

 گمانه‌زني آسوشيتدپرس درباره مفاد توافق هسته‌اي ايران و 1+5 

آسوشيتد‌پرس همزمان با سخنراني نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در کنگره آمريکا پيرامون برنامه هسته‌اي ايران گمانه‌زني خود درباره مفاد موجود در توافق هسته‌اي احتمالي تهران و 1+5 را ارائه کرد.به گزارش تسنيم به نقل از آسوشيتدپرس، ايران و گروه 1+5 درحالي مذاکرات درباره برنامه هسته‌اي تهران را دنبال مي‌کنند که تا کنون درباره جزئيات اين گفتگوها خبري منتشر نشده است. با اينحال کارشناسان و رسانه‌هاي خبري گمانه‌زني‌ها درباره محتواي گفتگوها و توافق احتمالي ميان طرفين را آغاز کرده‌اند.غني‌سازي اورانيوم يکي از موضوعات مهم مورد بحث در مذاکرات هسته‌اي به شمار مي‌رود. طبق توافق موقت در اواخر 2013 تعداد سانتريفيوژهاي ايران به 9 هزار عدد محدود شد. با اينحال آمريکا خواستار کاهش بيشتر تعداد آنهاست. مقامات از 6500 سانتريفيوژ صحبت مي‌کنند و اين درصورتي است که ايران با مدل اصلي سانتريفيوژهاي خود اقدام به غني‌سازي کرده و قرار است بيشتر ذخاير اورانيوم غني شده خود را به روسيه انتقال دهد. قدرتهاي جهاني به دنبال اطمينان از اين مسئله هستند که زمان احتمالي مورد نياز ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي به يک سال افزايش يابد.موضوع بعدي تاسيسات زيرزميني ايران و بطور خاص سايت فردو است که اسرائيلي‌ها و جمهوريخواهان به شدت به دنبال متقاعد ساختن آمريکا براي تعطيلي آن هستند. پلوتونيوم و راکتور آب سنگين اراک مي‌تواند مسيري ديگر براي توليد بمب هسته‌اي به شمار رود زيرا اين راکتور هرساله توانايي توليد پلوتونيوم لازم براي ساخت بمب هسته‌اي را دارد. مسير دستيابي به پلوتونيوم به سختي اورانيوم نيست، با اينحال مذاکره کننده‌ها اميدوارند اين سايت به عنوان يک تهديد احتمالي را تعطيل کنند. راه‌حل‌هاي احتمالي تعطيلي اين سايت و يا تبديل آن به راکتور آب سبک است.آمريکا به دنبال يک توافق 20 ساله است. ايران به دنبال کاهش آن به 7 سال است. مقامات پيش‌بيني کرده‌اند که محدوديت‌هاي کاملي که ايران با آنها مواجه است دست‌کم تا 10 سال به‌طول خواهد انجاميد. پس از اين مدت و درصورت مشاهده رفتاري مناسب از سوي ايران طي يک دوره 5 ساله ديگر شرايط به مرور براي ايران تسهيل خواهد شد.موضوع ديگر که براي ايران از اهميت بسياري برخوردار است و خواهان رفع سريع آنهاست لغو تحريم‌هاي اعمال شده عليه تهران است. واشنگتن و متحدانش از رفع تحريم‌ها به صورت چند مرحله‌اي صحبت مي‌کنند که طبق نظر آنها برخي از تحريم‌ها به سرعت و از طريق فرمان اجرايي لغو شده و مابقي تحريم‌ها درطول زمان برداشته خواهند شد. کنگره بايد براي لغو هميشگي تحريم‌ها اقدام کند، مسئله‌اي که بعيد است در کوتاه مدت عملي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان