نسخه شماره 3689 - 1393/11/20 -

 رئيس هيأت نظارت در انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران:
 زمان تغيير برگزاري انتخابات شوراياري‌ها مشخص نيست 

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران، با اشاره به اينکه هنوز زمان دقيق برگزاري انتخابات مشخص نيست، گفت: طي روزهاي آينده و با هماهنگي بين وزارت کشور، استانداري، فرمانداري و شوراي شهر زمان انتخابات اعلام مي‌شود.

محمد سالاري رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران با اشاره به تمديد چهار روزه ثبت‌نام از داوطلبين چهارمين دوره انتخابات شوراياري‌ها اظهار داشت: اين زمان از 19 بهمن تا 22 بهمن‌ماه تمديد شده است.وي تصريح کرد: با توافق ستاد هماهنگي شوراياري‌ها، هيأت نظارت بر انتخابات و ساير اعضاي شوراي شهر دارا بودن مدرک تحصيلي در چهارمين دوره انتخابات از فوق ديپلم به ديپلم کاهش پيدا کرد.

وي در ادامه با اشاره به اينکه هنوز زمان دقيق انتخابات مشخص نشده است، گفت: ما بنا داريم زمان برگزاري انتخابات را با هماهنگي وزارت کشور و استانداري، فرمانداري و همچنين اعضاي شوراي شهر اعلام کنيم.سالاري تأکيد کرد: بنابر آخرين مذاکرات صورت‌گرفته از سوي تعدادي از اعضاي شوراي شهر با وزارت کشور در روزهاي آينده و با تدوين شيوه‌نامه برگزاري انتخابات، زمان قطعي چهارمين دوره انتخابات شوراياري‌ها اعلام مي‌شود.وي ادامه داد: مجموعه اعضاي شوراي شهر و همچنين هيأت نظارت در انتخابات و ستاد هماهنگي شوراياري‌ها بر اين موضوع اعتقاد دارند که بايد انتخابات شوراياري‌ها قبل از پايان سال 93 برگزار شود، البته اين موضوع مشروط بر اين است که ساير نهادهاي مرتبط همکاري لازم را داشته باشند. سالاري اضافه کرد: طبق آخرين رايزني‌هاي صورت‌گرفته، بزودي و طي يک دو روز آينده شيوه‌نامه برگزاري انتخابات تهيه و در اختيار وزارت کشور قرارداده خواهد شد تا با همکاري مراجع چهارگانه، زمان انتخابات اعلام شود.رئيس هيأت نظارت در انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران تأکيد کرد: قطعاً زمان برگزاري انتخابات با هماهنگي وزارت کشور، استانداري و فرمانداري خواهد بود.سالاري در ادامه با تأکيد بر اينکه قطعاً فروردين‌ماه زمان مناسبي براي برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران نيست، افزود: چنانچه به هر دليلي، برگزاري انتخابات به سال آينده موکول شود، اين انتخابات در فروردين برگزار نمي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود در نيمه نخست ارديبهشت ماه، اين انتخابات برگزار شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان