نسخه شماره 3655 - 1393/10/10 -

 اعمال سياست‌هاي حمايتي جديد به منظور تقويت مطبوعات
 صداي پاي بهار در سطرها و ستون‌هاي مطبوعات ايران  

مطبوعات اين روزها بيش از گذشته اميدوارند. بعد از بهار دوم خرداد مطبوعات و توجه ويژه به رونق کار اطلاع‌رساني در روزگاري که حالا دو دهه است از آن مي‌گذرد اين روزها دوباره انگار خبرهاي خوشي از ساختماني به گوش مي‌رسد که بين دو خيابان پرازدحام شهيد مطهري و شهيد بهشتي قرار گرفته و کم کم مي‌رود تا دوباره به کانون توجه و اميدواري مطبوعاتي‌ها و قلم بدستان تبد يل شود. معاونتي که زير‌مجموعه وزارتخانه‌اي است که ساختمان مرکزي آن درست چند صد متر آن سوتر از ساختمان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و شايد به واسطه حضور يک مطبوعاتي با سابقه در معاونت مطبوعاتي ارشاد، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي وقتي مصوبه معافيت مطبوعات از پرداخت ماليات را را در صحن بررسي مي‌کردند به واسطه تلاش‌ها و جايگاه«حسين انتظامي» نيم‌نگاهي به باغ خزان‌زده و زخمي نشريات انداختند تا معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد دولت تدبير و اميد را که نگران‌تر از هميشه پشت شيشه‌هاي دفتر کارش بهار دوباره اين ارکان چهارم دموکراسي را به تماشا نشسته بود در راهي ياري کنند که بعد از سال‌ها دوباره کليد خورده است تا بهار دوباره نشريات را رقم بزند و براي هميشه يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نشريات را از ميان بردارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان