نسخه شماره 3652 - 1393/10/07 -

 جامعه بين‌المللي به ايران نياز دارد 

هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران با تاکيد بر اينکه ايران منشا آرامش و ثبات در منطقه است، گفت: جامعه بين‌المللي در مبارزه با تروريسم و افراطي گري و براي حل مسائل منطقه به کمک ايران نياز دارد. «گري لوئيس» که نماينده مقيم برنامه توسعه سازمان ملل در ايران است، بيش از 25 سال در آسيا، آفريقا، اروپا، آمريکا و خاورميانه، به سازمان ملل خدمت کرده است. گري لوئيس در گفت‌و‌گو با ايرنا گفت: ابتدا بايد از طرف خود و سازمان ملل با همه قربانيان تروريسم ابراز همدردي کنم. تروريسم در همه اشکال آن محکوم بوده و لازم است کشورها با تحرک گروه‌هاي تروريستي و ريشه‌هاي عقيدتي آن مقابله کنند. وي ادامه داد:سازمان ملل همواره اقدامات تروريستي را محکوم کرده و در سال 2006، استراتژي جهاني ضدتروريسم را به همراه يک «طرح اقدام» به تصويب اعضا رساند که در آن بر مبارزه با تروريسم در همه سطوح بين‌المللي، ملي و منطقه اي تاکيد شده است. واقعيت اين است که کشورهاي مختلف نگاه متفاوتي به موضوع تروريسم دارند و درباره چگونگي پاسخ به اقدامات تروريستي توافق ندارند. با اين وجود، سازمان ملل تلاش مي کند تا از طريق کارگروه ضدتروريسم اين سازمان، ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي را در اين حوزه فعال کند و از کشورها خواسته است تا تروريسم را در همه اشکال آن محکوم کنند. آنچه اقدامات سازمان ملل را براي مقابله با تروريسم محدود کرده، تفاوت ديدگاه بين کشورهاي مختلف در قبال موضوع افراطي‌گري و تروريسم است. گري لوئيس در خصوص حل بحران‌هايي مثل بحران سوريه گفت: «استفان دي مستورا» فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در بحران سوريه و ديگر مقامات سازمان ملل تلاش دارند تا ديدگاه‌هاي همه گروه‌هاي داخلي در سوريه و همچنين طرف‌هاي بين‌المللي را براي حل اين بحران به هم نزديک کنند. هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران درباره نقش تهران در حل و فصل بحران‌هاي منطقه‌اي گفت: نقش ايران در ثبات منطقه و حل بحران‌ها غيرقابل انکار است و جامعه بين‌المللي بايد ايران را بخشي از استراتژي خود براي حل بحران‌هاي منطقه اي بداند. به نظر من برخي رويکردها عليه ايران بايد کنار گذاشته شود و به جايگاه ايران به عنوان يک کشور باثبات منطقه توجه شود. باوجود ناآرامي در کشورهايي که در غرب و شرق ايران هستند، اين کشور بزرگ و با ثبات از نظام آموزشي و بهداشتي و زيرساخت‌هاي خوبي برخوردار است. جامعه بين‌المللي بايد اين موضوعات را در محاسبات خود در قبال ايران در نظر بگيرد و اين کشور را به عنوان يک شريک بالقوه براي حل موضوعات منطقه اي به رسميت بشناسد.وي در زمينه ارتباط سازمان ملل و ايران گفت: ايران يک عضو موسس سازمان ملل متحد است و ارتباط خوبي بين تهران و اين نهاد بين‌المللي است. سازمان ملل از افزايش و تقويت روابط با جمهوري اسلامي استقبال مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان