نسخه شماره 3646 - 1393/09/26 -

 سهم شهرداري از جرايم راهنمايي و رانندگي در خزانه مسدود است 

معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران طي سخناني در جلسه علني ديروز شوراي اسلامي شهر تهران پيرامون پرداخت مطالبات شهرداري تهران از دولت، بيان داشت:‌ اشخاص حقيقي خودشان جوابگوي بدهي خودشان هستند اما دولت شخص حقوقي است. محمد صلاحي با بيان اين مطلب ادامه داد: سال آينده از نظر مالي سال بدي است. البته ما اصرار نداريم اين مطالبات را يک ساله از دولت بگيريم دولت هم اين طلب‌ها را تاييد کرده است. دکتر قاليباف با وزاري مختلف جلسه داشته‌اند و هيچکدام اين طلب‌ها را رد نکرده‌اند.معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران با اشاره به اينکه بخشي از اين مطالبات را مي‌توان به صورت تهاتر يا سهام دريافت کرد، اظهار داشت: بخشي از طلب ما پولي است که مردم به خزانه دولت ريخته اند و درواقع وصول شده است. اين پول همانند سهم شهرداري تهران از جرايم راهنمايي و رانندگي در خزانه واريز شده و مسدود شده است. رييس ديوان محاسبات هم اين ارقام را تاييد کرده است.صلاحي ابراز داشت: از اين رقم 40 درصد سهم پليس به صورت کامل پرداخت مي‌شود و 60 درصد شهرداري در خزانه مسدود است. سال گذشته 935 ميليون تومان از اين رقم را به ما پرداخت کردند و در سال جاري نيز تنها براي فروردين ماه سهم شهرداري واريز شده و از ماه دوم تا کنون رقمي از سهم شهرداري تهران از جرايم راهنمايي و رانندگي پرداخت نشده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان