نسخه شماره 3644 - 1393/09/24 -

 تاثير سليم النفس بودن قاضي در اجراي عدالت  

رييس کل دادگستري استان تهران گفت: با مديريت زمان مي‌توان کيفيت و کميت دادرسي و رسيدگي‌ها را ارتقا بخشيد. به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي پس از بازديد سرزده از حوزه قضايي بخش لواسانات، با تسليت به مناسبت اربعين حسيني (ع) و تشکر از زحمات ارزشمند قضات و کارمندان شريف اين حوزه قضايي، اظهار کرد: با توجه به وضعيت حساس منطقه از جهات مختلف به‌ويژه اختلافات ملکي، ضرورت دارد قضات با تکيه بر تبحر قضايي خود صرفا با رعايت مقررات قانوني و شرع انور و به دور از هرگونه حواشي، قاطعانه و عادلانه در خصوص پرونده‌هاي مطروحه اتخاذ تصميم کرده و حکم صادر کنند.

وي ادامه داد: مسلمان در چنين مناطقي سليم النفس بودن قاضي مي‌تواند در اجراي عدالت و جلب اعتماد عمومي تاثير بسزايي داشته باشد. رييس دادگستري استان تهران با تاکيد بر استفاده بهينه از اوقات توسط قضات و کارمندان، افزود: با مديريت زمان مي‌توان کيفيت و کميت دادرسي و رسيدگي‌ها را ارتقا بخشيد و به طور طبيعي خروجي آن تصميمات قضايي متقن، مستند و منصفانه و کاهش موجودي پرونده‌هاي جرياني و اجرايي به ويژه پرونده‌هاي مسن خواهد بود. رييس کل دادگستري استان تهران تاکيد کرد: همانطور که امام راحل‌(ره) فرمودند، دستگاه قضايي ملجاء و پناهگاه مظلومين و ستمديدگان است و لذا مردم به عدليه اميدوارند که با رعايت انصاف و در کمال قاطعيت بتوانند از اين طريق نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام کنند. وي گفت: وظيفه ما ارتقا مستمر اين اميدواري مردم است و بايد موظف باشيم برخي افراد سودجو و فرصت طلب و متجاوز به حقوق مردم و جامعه نتوانند از قوه قضاييه جهت رسيدن به اهداف شوم و پليد خود به‌عنوان تکيه گاه استفاده کنند و لازم است قضات ما هشيار بوده و با بصيرت و درايت خود مانع نفوذ اين افراد به دستگاه قضا و استفاده ابزاري از عدليه توسط آنان شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان