نسخه شماره 3617 - 1393/08/21 -

 تضمين8/1 ميليون فقره وام کم بهره مسکن توسط بانک مرکزي؛
 دولت به زوج‌هاي جوان يارانه مسکن مي‌دهد 

بنا بر مصوبه هيات دولت به منظور احياء و نوسازي و بهسازي مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌هاي غير‌رسمي‌و تامين مسکن گروه‌هاي کم درآمد و زوج‌هاي جوان تا سقف 1.8 ميليون واحد مسکوني تا پايان برنامه ششم حمايت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.هيات دولت تضمين بخشي از سود بالغ بر دو ميليون و160 هزار وام کم بهره تامين و وديعه مسکن را براي اقشار کم درآمد و زوج‌هاي جوان تصويب کرد.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بنا بر مصوبه هيات دولت به منظور احياء و نوسازي و بهسازي مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌هاي غير‌رسمي‌و تامين مسکن گروه‌هاي کم درآمد و زوج‌هاي جوان تا سقف 1.8 ميليون واحد مسکوني تا پايان برنامه ششم حمايت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.از اين تعداد وام مسکن يک ميليون 440 هزار فقره مربوط به وام تامين مسکن و 360 هزار فقره مربوط به وديعه اسکان موقت ساکنين بافت‌هاي فرسوده است که تا پايان برنامه ششم بانک مرکزي موظف است سالانه تا سقف 300 هزار فقره از اين نوع وام‌هاي مسکن را به متقاضيان پرداخت کند. البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام وديعه اسکان موقت ساکنين بافت‌هاي فرسوده سالانه حداکثر 60 هزار فقره خواهد بود و باقي اين تسهيلات تا سقف 300 هزار فقره به تسهيلات تامين مسکن اختصاص مي‌يابد. بنا بر مصوبه دولت سقف تسهيلات تامين مسکن در کلانشهرها 50 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرستان‌هاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 40 ميليون تومان و براي ساير شهرها 30 ميليون تومان تعيين شده است، دولت براي سال 93 معادل 9 درصد از سود اين تسهيلات را توسط بانک مرکزي تضمين کرده و باقي‌مانده سود تسهيلات تا سقف سود تسهيلات مسکن برعهده دريافت کنندگان خواهد بود و تعيين يارانه سود تسهيلات فوق در سال‌هاي 94 به بعد توسط هيات دولت تعيين خواهد شد.در مورد ميزان تسهيلات وديعه اسکان موقت ساکنين بافت‌هاي فرسوده نيز در کلانشهرها رقم 20 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 15 ميليون تومان و براي ساير شهرها 10 ميليون تومان تعيين شده که تنها 10 درصد از سود اين تسهيلات توسط دريافت‌کنندگان به بانکها پرداخت خواهد شد و باقي سود تسهيلات توسط بانک مرکزي تضمين و به بانک‌هاي عامل پرداخت خواهد شد.هيات وزيران محل تامين يارانه سود تسهيلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين کرده است. در اين ميان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعي موظف شده است در غالب يک موافقت‌نامه با وزارت راه‌و‌شهرسازي گروه‌هاي هدف و مشمولين دريافت تسهيلات کم بهره فوق را تعيين کند که در ادامه همين مصوبه تعيين گروه هدف را از طريق بانک‌هاي اطلاعاتي سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، کميته امداد امام‌خميني‌(ره) و سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي مردم نهاد اقدام کند. البته لازم به ذکر است اين تسهيلات مشمول کساني خواهد بود که پيش از اين از تسهيلات مشابه استفاده نکرده باشند. وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است براساس سهميه ابلاغ شده بانک مرکزي نسبت به توزيع استاني تسهيلات فوق با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اقدام کند و عهده دار نظارت بر ساخت وساز بافت‌هاي فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان