نسخه شماره 3617 - 1393/08/21 -

 دردسر گاز سياه در مسکو 

سازمان‌هاي حوادث اضطراري روسيه از ساکنان بخش‌هايي از مسکو پايتخت اين کشور خواسته‌اند به دليل انتشار يک گاز خطرناک در شهر از خروج از خانه‌ها پرهيز کنند.

منبع انتشار اين گاز نامعلوم است و تاکنون هيچ حادثه‌اي در هيچ يک از کارخانه‌هاي شيميايي مسکو گزارش نشده.

گزارش‌ها حاکيست که اين گاز سولفيد هيدروژن است که بوي تخم‌مرغ گنديده مي‌دهد و مي‌تواند به شدت سمي‌باشد.

بوي گاز در بخش‌هاي مرکزي، شرقي و جنوب شرقي شهر استشمام شده است. گزارش حاکيست که گاز همچنين در بازارهاي اصلي شهر و در اطراف ساختمان پارلمان رديابي شده. به گزارش خبرگزاري اينترفکس روسيه وزارت حوادث اضطراري مشکل را ناشي از مشکلي فني در پالايشگاه نفت مسکو دانسته است. با اين حال شرکت «گازپروم نفت» صاحب اين پالايشگاه گفت که حادثه‌اي در پالايشگاه روي نداده و ميزان سولفيد هيدروژن بيش‌از حد نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان