نسخه شماره 3617 - 1393/08/21 -

 گرداندن زن برهنه هندي  

پليس هند مي‌گويد که يک زن متهم به قتل در منطقه راجستان در شمال هند با حکم شوراي روستاي محل اقامتش برهنه و سوار بر خر، گرد روستا چرخانده شده است.39 نفر در رابطه با اين واقعه بازداشت شده‌اند.

احکام شوراهاي روستاها که پانچايات ناميده مي‌شوند، مشروعيت قانوني ندارند، ولي در مناطق روستايي هند مورد قبول و احترام هستند. به گزارش بي‌بي‌سي، وردي سينک، يک مرد 45 ساله از روستاي تراواد روز دوم نوامبر خود را کشت.3 روز بعد از مراسم خاکسپاري، همسر اين مرد و بعضي خويشاوندانش به پليس مراجعه و ادعا کردند که آقاي سينک بوسيله عمه‌اش کشته شده است.

با وجود شکايت به پليس شنبه شب خانواده مقتول به شوراي روستا رفتند که پذيرفته بود قاتل اين مرد عمه‌اش بوده است.به دستور شوراي ده سر اين زن تراشيده، رويش با خاکه ذغال سياه و لباس‌هايش کنده شد و بعد او را برهنه بر خر سوار کردند و در روستا چرخاندند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان