نسخه شماره 3616 - 1393/08/20 -

 مراسم قربانيان جنگ جهاني اول بريتانيا 

مراسم روز يادآوري، به ياد قربانيان جنگ جهاني اول روز يک شنبه در سراسر بريتانيا برگزار شد.

اين بزرگداشت با دو دقيقه سکوت به ياد کشته شدگان جنگ شروع شد و بعد از آن ملکه اليزابت دوم و ديويد کامرون نخست وزير با اهداي تاج گل به مقبره سرباز گمنام به همراه پرنس فيليپ، پرنس چالز و دوک کمبريج به کشته شدگان جنگ جهاني اول و دوم اداي احترام کردند.

گل شقايقي که در اين روز شرکت کنندگان بر سينه مي‌زنند نماد يک شنبه يادآوري است و نمادي از سربازاني است که در جنگ کشته شدند. نمايندگان کشورهاي مشترک المنافع نيز با اهداي تاج گل و براي نخستين بار با حضور سفير ايرلند، ياد قربانيان جنگ را گرامي‌داشتند.

در اين مراسم کهنه سربازان جنگ جهاني دوم نيز با يونيفرم‌هاي ويژه حضور داشتند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان