نسخه شماره 3605 - 1393/08/05 -

 معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران:
 مديريت بهتر کلانشهرها، مستلزم شناسايي و تامين منابع درآمدي پايدار است 

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه بکارگيري و استفاده از درآمدهاي ناشي از ساخت و ساز براي اداره شهرداري‌ها بايد به حداقل ممکن برسد تصريح کرد: مديريت و ساختن آينده‌اي بهتر براي کلانشهرها، مستلزم شناسايي و تامين منابع درآمدي پايدار براي آنها است.

مهندس «سيد دادوش‌هاشمي» در نخستين نشست شوراي هماهنگي معاونان مالي و اداري کلانشهرهاي کشور گفت: شهرداري‌هاي کلانشهرهاي کشور بايد از هم اکنون تدابير لازم براي تامين درآمدهاي مورد نياز خود از منابع پايدار را داشته باشند تا آينده اداره شهرها با مخاطره مواجه نشود.وي تاکيد کرد که تصويب طرح خودکفايي شهرداري‌ها در قانون بودجه سال 1362، بدون توجه لازم به مباني نظري حاکم بر روابط مالي دولت و شهرداري‌ها و همچنين ادامه اين سياست توسط دولت در سالهاي بعدي، زمينه اتکاي هر چه بيشتر شهرداري‌هاي کشور به درآمدهاي ناشي از ساخت و ساز را فراهم آورده که اين خود منشا ايجاد چالش‌ها و مشکلات متعددي در شهرها و بخصوص کلانشهرهاي کشور شده است.معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران خواستار اتخاذ تدابير لازم شهرداري‌ها کلانشهرها براي استفاده بيشتر و بهتر از منابع درآمدي پايدار شهري شد و گفت: با نگاهي دقيق به آينده شهر و همچنين چالش‌هاي مهمي که مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور پيش روي شهرداري‌هاي کشور قرار گيرد، بايد به سمت شناسايي و همچنين استفاده هر چه بيشتر از منابع درآمدهاي پايدار حرکت کرد که اين خود زمينه دستيابي به توسعه موزون و پايدار را فراهم مي‌آورد.هاشمي در ادامه با اشاره به ضرورت ورود شهرداري‌ها به بازارهاي مالي اظهارداشت: بازارهاي مالي‌ يکي از نهادهايي است که مي‌توانند منابع مالي لازم و همچنين پايدار را در اختيار شهرداري‌ها کلانشهرها قرار دهند. آمارها و ارقام نيز به خوبي نشان مي‌دهند که شهرداري‌ها در اکثر کشورهاي دنيا، سهم قابل توجهي از درآمدهاي خود را از اين بازارها بدست مي‌آورند. مشکلات زيادي پيش روي شهرداري‌ها کشور به خصوص از ناحيه دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد که بايد براي حل اين مشکل، چاره‌اي انديشده شود. وي در همين زمينه به بحث انتشار اوراق مشارکت از سوي شهرداري‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در حالي که شهرداري‌ها بيشترين تضامين را مي‌دهند اما خيلي سخت موفق به انتشار اوراق مشارکت و يا استفاده از تسهيلات بانکي مي‌شوند که بايد در اين زمينه، دولت
تسهيل گري کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان