نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

  معاون آموزشي وزيرعلوم:
 پذيرش دانشجوي دکتراي فراگير در پيام نور متوقف نشده است 

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: مقررات، ضوابط و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش مجازي کليه مراکز آموزش عالي دولتي و غيردولتي کشور تا اواخر فروردين ماه سال آينده تهيه و تدوين مي شود.
به گزارش ايسنا، دکتر حسن خالقي  گفت: در حال حاضر مجوز دوره هاي مجازي فقط به دانشگاه هاي شاخص کشور داده مي شود و به دانشگاه هاي غيردولتي که زيرساخت هاي لازم را نداشته اند، هيچ گونه مجوزي براي آموزش هاي مجازي داده نشده است.
وي ابراز اميدواري کرد: با تامين زيرساختهاي لازم و شکل گيري دوره هاي مجازي در بخش غير دولتي، هزينه هاي اين دوره ها کاهش يابد.
معاون آموزشي وزير علوم تاکيد کرد: توسعه و حمايت از آموزش هاي مجازي در حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم جديست و در حال حاضر در صدد شکل گيري کميته تخصصي براي توسعه آموزش هاي الکترونيکي در کشور هستيم،  هرکجا که لازم است سرمايه گذاري هاي لازم انجام شود.
دکتر خالقي در ادامه با تاکيد بر توسعه کمي و کيفي آموزش هاي مجازي در کشور، گفت:  محورهاي اصلي تهيه سند جامع آموزش هاي مجازي آماده است و در صورت تاييد در جلسه آتي شورايIT  وزارت علوم، قراردادهاي لازم براي جدي عمل کردن توسعه آموزش هاي مجازي عملي مي شود.
وي همچنين با اشاره به همکاري بين المللي دانشگاه ها براي برگزاري آموزش هاي بين المللي، گفت: در اين راستا به دانشگاه هاي برجسته کشور مجوز داده ايم تا با رعايت شاخص هاي بين المللي همکاري هاي مشترکي را جهت برگزاري دوره هاي کارشناسي ارشد، دکترا و همچنين کارشناسي داشته باشند.
به گفته دکتر خالقي، براساس سياست وزارت علوم، دوره هاي بين المللي مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا در خود دانشگاه ها و دوره هاي کارشناسي در مناطق آزاد برگزار مي شوند.
وي در عين حال تاکيد کرد: تا کنون هيچ مجوزي براي ايجاد يک دانشگاه خارجي در ايران صادر نشده و اين مسئله جزو سياست هاي وزارت علوم نيز نمي باشد، ولي نسبت به همکاري هاي بين المللي متقابل بين دانشگاه ها تاکيد شده است.
معاون آموزشي وزير علوم همچنين درباره پذيرش دانشجو در دوره هاي دکتراي فراگير دانشگاه پيام نور گفت: جذب دانشجو در دوره هاي دکتراي فراگير دانشگاه پيام نور متوقف نشده است و دانشجو با تعيين ظرفيت پذيرش مي شود.
وي ادامه داد: در واقع پذيرش دانشجو در اين دوره ها به جاي شرکت در آزمون دروس فوق ليسانس، از طريق برگزاري آزمون از مواد درسي دوره هاي دکترا صورت مي گيرد و در عين حال اين مساله با توجه به ظرفيت پذيرش است.
به گفته وي، پذيرش دانشجو از طريق دوره هاي فراگير به معني قبولي تمام شرکت کنندگان نيست.
معاون آموزشي وزيرعلوم با بيان اينکه به طور متوسط در هر دوره دکتراي دانشگاه پيام نور 8 نفر قبول مي شوند، گفت: برنامه ريزي هايي صورت گرفته تا جذب دانشجو در دوره هاي دکتراي اين دانشگاه متناسب با امکانات موجود باشد.
دکتر خالقي ادامه داد: پذيرش دانشجو در دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور با تعيين ظرفيت ها صورت مي گيرد، به عنوان مثال اگر ظرفيت پذيرش 30 نفر باشد و 15 نفر از طريق کنکور پذيرش شوند فقط 15 نفر ديگر مي توانند از طريق فراگير در اين دانشگاه پذيرفته شوند.
وي گفت: نوع آزمون را خود دانشگاه پيام نور تعيين مي کند و اين دانشگاه مي تواند هم از طريق برگزاري کنکور و هم از طريق امتحان از مطالب مقطع بعدي دانشجو جذب کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان