نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 معرفي علي احمدي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش وپرورش به مجلس  

علي رضا علي احمدي - سرپرست کنوني وزارت آموزش و پرورش - تا سه شنبه هفته پيش رو به عنوان وزير پيشنهادي دولت به مجلس معرفي مي شود.
به گزارش ايسنا، مهلت سه ماهه سرپرستي علي احمدي در وزارت آموزش و پرورش 10 اسفند ماه به پايان مي رسد.
جعفر حبيبي - مدير کل امور مجلس آموزش و پرورش - در گفت وگو با ايسنا، افزود: با توجه به اين که 23 بهمن تا دوم اسفند ماه نيز زمان بررسي و تصويب نهايي لايحه بودجه 87 دولت است، معرفي وزير پيشنهادي دولت در آموزش و پرورش اين هفته صورت خواهد گرفت، تا پس از تعيين تکليف بودجه سال آينده، تعيين صلاحيت وي نيز آغاز شود.
وي ادامه داد: معرفي وزير پيشنهادي دولت تا برقراري جلسه راي اعتماد در مجلس، 10 روز زمان خواهد برد و مجلس موظف است، تا حداکثر پايان اين مهلت، صلاحيت وزير پيشنهادي را تعيين کند.
مدير کل امور مجلس آموزش و پرورش اضافه کرد: با توجه به اين که در مدت بررسي لايحه بودجه، هيچ دستور ديگري در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار نمي گيرد، پيش بيني مي شود که جلسه راي اعتماد وزير آموزش و پرورش تا چهارم اسفند ماه برگزار شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان