نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 سيدحسن خميني به ردصلا حيت هاي اخير:
 متاسفم! تيغ رد صلا حيت بسياري از دوستان را مورد لطف قرار داده است 

نوه  حضرت امام خميني (ره) در پاسخ به ابراز نارضايتي اعضاي جبهه مشارکت ايران اسلامي از رد صلاحيت ها گفت: اين تيغ تنها سر شما را نتراشيده، بسياري از دوستان را در همه گروه هاي جامعه مشمول لطف خود قرار داده است که البته مايه تاسف است. اما اين گونه رفتارها در جامعه، نبايد فرزندان مان را از ارزش ها و عقايدي که داريم، جدا کند.
به گزارش ايسنا،  حجت الاسلام  والمسلمين سيد حسن خميني طي سخناني در ديدار اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي در حرم مطهر امام خميني(ره)، اظهارنظر برخي از مراجع را در خصوص گلايه از ردصلاحيت ها گام بزرگي دانست و اظهار کرد: اين گام ها اميد مي دهد که مشکلات قابل حل است.
وي با بيان اين که انقلاب بر دو رکن مردم و دين پايه گذاري شده است، اظهار کرد: همه ما بايد دغدغه هر دو رکن نظام را داشته باشيم. در فضاي عمومي جهان و کشور ما مردم سالاري امر پذيرفته شده اي است، کسي نمي تواند مردم را از حاکميت و دخالت در سرنوشت خود و از اين که بخواهند حرف و انديشه شان را به منصه ظهور برسانند، بازدارد.
سيدحسن خميني در اين ديدار با ابراز اميدواري نسبت به پايبندي همگان به آرمان هاي امام و انقلاب گفت: ان شا»الله دل هاي ما از آرمان هاي مان بازنگردد، اگر دغدغه اي هست بيشتر دغدغه انقطاع ارزش هاي جامعه مان با نسل بعدي است.
نوه رهبر کبير انقلاب اسلامي با تاکيد بر دفاع از اسلاميت نظام نيز گفت: اگر اسلام در اين سرزمين سيلي بخورد به قول امام قرن ها طول مي کشد تا دوباره مورد وثوق همگان قرار بگيرد. بايد بتوانيم در جامعه خودمان چهره اي از اسلام ارائه دهيم که راهگشاي مشکلات جامعه باشد و بتواند به طور صحيح حکومت کند.
وي تاکيد کرد: دين نيامده است براي مردم مشقت ايجاد کند، رويکرد دين در جامعه ايجاد آرامش است. اگر نتوانيم حتي در قطاع کوچکي از جامعه آرامش ايجاد کنيم آن روز در نزاع بين دين و پيشرفت، اين دين است که لطمه مي خورد.
در ابتداي اين ديدار دبيرکل و برخي اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي در سخناني به تشريح مواضع و ديدگاه هاي خود پرداختند.
لا زم به ذکر است در ابتداي اين ديدار، اعضاي جبهه مشارکت با نثار گل به مرقد رهبر کبير انقلاب اسلامي با آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تجديد ميثاق کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان