نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 در فراخوان حزب مردم سالا ري به مناسبت راهپيمايي 22 بهمن درخواست شد:
 تجديدنظر اساسي درباره ردصلا حيت ها 

ما از شوراي محترم نگهبان مي خواهيم با تجديدنظر اساسي حداقل در مورد کساني که سه دهه
در خدمت انقلاب و نظام بوده اند و بدون هيچ مدرک و سندي يا با واژه «عدم احراز» يا به استناد بند  «1» و بند «3» ماده 28 به بي اعتقادي و عدم التزام به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي متهم شده اند زمينه هاي برپايي يک انتخابات بانشاط و پرشور و حداکثري را فراهم نمايند.

حزب مردم سالاري با صدور اطلاعيه اي ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن بر ضرورت تجديدميثاق با آرمان بزرگ جمهوريت نظام تاکيد کرد و 22 بهمن را به عنوان روز ملي متعلق به آحاد ملت ايران دانست که هيچ فرد و گروه و حزب و جناح خاصي حق مصادره آن را ندارد. در اين اطلاعيه تجديدنظر اساسي براي برگزاري پرشور انتخابات در موضوع رد صلاحيت ها از شوراي نگهبان درخواست شده است. متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير مي باشد:
به گزارش ايسنا متن کامل اطلا عيه به اين شرح است.
ملت سرافراز ايران اسلامي
بار ديگر 22 بهمن از راه رسيد و خاطره فداکاريهاي شما مردم براي برپايي انقلاب ظلم ستيزانه ضد استبدادي و ضداستعماري در اذهان زنده گشت.
ملت ايران در 22 بهمن با شعار استقلال طلبي و نداي آزاديخواهي و آرمان جمهوريت و فرياد اسلام خواهي و با دست خالي بر رژيم تا بن دندان مسلح پيروز شد. نظام ستم شاهي که هيچ اعتبار و ارزشي براي راي مردم قائل نبود تصور مي کرد با زنداني ساختن جوانان ايراني و عمال استبداد و ديکتاتوري و با تکيه بر نيروهاي فراوان امنيتي و دلارهاي نفتي سرنيزه جلادان مزدور خويش و دولتمردان بي کفايت وابسته به اجانب و نمايندگان فرمايشي بيگانه از مطالبات واقعي مردم مي تواند بر اراده خدادادي ملت انقلابي فائق آيد; اما اراده لايزال الهي به کمک آمد و آه دل مظلومان و رنجديدگان به خروش يکپارچه مردم مبدل گرديد و انقلابيون به رهبري پيامبرگونه امام خميني(ره) دربار ظلم خيز ستمگران را فرو ريخت و طومار مردم ستيزان ظالم پرور ديکتاتور و قلدرماب را در هم پيچيد.
حزب مردم سالاري با گراميداشت ايام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامي و با فراخوان آحاد مردم براي حضور پرشکوه در راهپيمايي 22 بهمن نکاتي را گوشزد مي نمايد:
1- شکي نيست که «اسلاميت» و «جمهوريت» دو پايه اساسي نظام برآمده از انقلاب شکوهمند سال 57 ملت سربلند ايران است. لذا هر يک از اين دو پايه به مرور زمان تضعيف شود، مبناي اساسي و حقيقت انقلاب از مسير اصلي خويش به انحراف کشيده شده است. ما دلسوزانه هشدار مي دهيم اهميت «جمهوريت» نظام کمتر از ارزش «اسلاميت» آن نيست و گناه تضعيف کنندگان پايه جمهوريت انقلاب به همان ميزان مخالفان ارزش هاي برآمده از پايه «اسلاميت» آن است به همين خاطر اين روزها که بحث تضييع حقوق داوطلبان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ردصلاحيت گسترده و غيرمنطقي در سراسر کشور از سوي هيات هاي اجرايي و نظارت مطرح است بر اين باوريم چنين اقدامي در راستاي همان تخريب مبنا و تضعيف پايه جمهوريت نظام است که بايد چنين روندي از سوي شوراي نگهبان تصحيح شود. تصحيح اين روند علاوه بر احقاق حقوق داوطلبان موجب رقابتي شدن و در نتيجه، برگزاري باصلابت انتخابات خواهد بود و مهم تر از آن، به نوعي مقابله با خطر بزرگ تضعيف يک پايه مهم نظام است.
ما از شوراي محترم نگهبان مي خواهيم با تجديدنظر اساسي حداقل در مورد کساني که سه دهه در خدمت انقلاب و نظام بوده اند و بدون هيچ مدرک و سندي يا با واژه «عدم احراز» يا به استناد بند  «1» و بند «3» ماده 28 به بي اعتقادي و عدم التزام به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي متهم شده اند زمينه هاي برپايي يک انتخابات بانشاط و پرشور و حداکثري را فراهم نمايند.
2- گراميداشت 22 بهمن متعلق به همه ايرانيان است و هيچ فرد يا حزب و جناح سياسي حق ندارد آن را به نفع خويش مصادره کند. لذا بايد علاوه بر تاکيد بر  ارزش «اسلاميت» حتما بر آرمان «جمهوريت» انقلاب نيز پافشاري شود. به عبارت ديگر ما از مردم دعوت مي کنيم تا با حضور در مراسم گراميداشت اين روز ملي حتما با همه آرمان هاي اصيل انقلاب همچون آزادي، عدالت، استقلال، اسلاميت و ولايت فقيه به ويژه با آرمان بزرگ جمهوريت نظام تجديدميثاق نمايند.
3- اميدواريم دولت نهم و همه صاحبان قدرت در همه ارکان حکومت قدرشناس واقعي مردم پرافتخار ايران باشند و حضور باشکوه مردم را علاوه بر قدرت نمايي در مقابله با توطئه هاي مستکبران جهاني به نوعي ايجاد مسووليت در مقابل بزرگواري هاي مردم بدانند و با رفع نگراني هاي مختلف مردم از جمله رسيدگي به اوضاع معيشتي و مساله تورم و گراني و... و خدمتگزاري به آنان را به نوعي از تقدير و تشکر عملي از مردم تلقي کنند.
کميته اطلاع رساني حزب مردم سالاري


نسخه چاپي ارسال به دوستان