نسخه شماره 3573 - 1393/06/25 -

 برنامه دولت براي کاهش اتکا به درآمد نفت 

معاون وزير اقتصاد با تاکيد بر برنامه اين وزارتخانه در زمينه ثروت‌آفريني و افزايش درآمد سرانه گفت: کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي، از ديگر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد تلقي مي‌شود. به گزارش خبرگزاري مهر، احمد صادقي گلمکاني گفت: مديران براي توسعه اقتصادي استان‌ها و ايجاد اشتغال بايد به استقبال سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بروند. معاون وزير اقتصاد افزود: مديران به جاي اينکه منتظر حضور بخش خصوصي باشند، بايد به استقبال آنها رفته و حتي مشکلات آنان را رصد و رفع کنند. وي تاکيد کرد: با وجود بالا بودن توان بخش خصوصي، تاکنون از اين ظرفيت به نحو مطلوب استفاده نشده؛ اين در حالي است که راهي به جز حمايت از بخش خصوصي وجود ندارد.اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد با ذکر محورهاي هفتگانه، برنامه‌ها و اقدامات راهبردي وزارت امور اقتصاد و دارايي بيان داشت: اولويت نخست اين وزارتخانه استفاده از توان سرمايه گذاران داخلي و سپس فعالان اقتصادي خارجي است.معاون وزير اقتصاد با تشريح اهداف اين وزارتخانه براي ثروت آفريني و افزايش درآمد سرانه گفت: تعميم مالي پايدار و کاهش اتکا به درآمد نفتي از برنامه‌هاي اصلي اين وزارتخانه است که تمامي‌معاونت‌ها برنامه‌هايي براي تحقق اين هدف در دستور کار دارند.صادقي گلمکاني افزود: به منظور بهره مندي تمامي‌اين نهادها از آمار و اطلاعات منسجم براي مديريت اقتصادي کشور، اقداماتي براي ايجاد يکپارچگي در سامانه اطلاعاتي و مديريتي نهادهاي زير‌مجموعه اين وزارتخانه صورت گرفت. وي خاطرنشان کرد: براي توسعه هدفمند سرمايه انساني و سازماني، نيروي انساني نقش بسيار برجسته و حائز اهميتي دارد، بر همين مبنا بازمهندسي نيروي انساني در دستور کار اين وزارتخانه است. معاون وزارت اقتصاد ارتقاي هم افزايي درون و برون سازماني به منظور استفاده بهينه از امکانات يکديگر، افزايش شفافيت سلامت و انضباط مالي توسط ذي حسابان را از ديگر برنامه‌هاي محوري وزارت امور اقتصاد و دارايي ذکر کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان