نسخه شماره 3568 - 1393/06/19 -

 انهدام باند سارقين چند صد ميليوني 

گروه حوادث: در اسفند ماه سال گذشته فردي با مراجعه به کلانتري 112 ابوسعيد به مأموران مدعي شد که توسط چند نفر و با تهديد چاقو و سلاح سرد، مورد ضرب و شتم و نهايتا سرقت کيف حاوي مقادير زيادي طلا و جواهرات به ارزش چند صد ميليون تومان قرار گرفته است . با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع «کيف قاپي» و به دستور شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه 34 تهران، پرونده جهت انجام تحقيقات در اختيار اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات مالباخته

شاکي پرونده که در زمينه ساخت طلا و جواهرات فعاليت دارد، با حضور در اداره هجدهم پليس آگاهي در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در ساعت 18:50 روز هفتم اسفند92، پس از خريد مقادير متانبهي طلا و جواهرات از بازار سبزه ميدان، قصد داشتم تا طلا و جواهرات خريداري شده را به منظور ساخت مجدد جواهرات جديد به شهرستان بفرستم؛ در طول مدت زمان حضور در بازار سبزه ميدان، طلا و جواهرات خريداري شده را به گونه اي در داخل يک کيف قديمي قرار داده بودم که به تصور خودم اگر آن کيف را در کنار خيابان نيز مي‌گذاشتم به واسطه کهنگي و فرسودگي کيف، کسي به آن توجه نمي‌کرد . با اطمينان از اين موضوع که تمامي نکات ايمني در خصوص نحوه انتقال طلا و جواهرات را رعايت کرده ام به خيابان وحدت اسلامي – زير پل ابوسعيد مراجعه و منتظر آمدن اتوبوس شهري بودم که ناگهان جواني قوي هيکل به همراه راکبين دو دستگاه موتورسيکلت طرح هوندا 125 به من حمله ور شد و ضمن ضرب و شتم شديد، اقدام به سرقت کيف دستي حاوي چندين کيلو طلا و جواهرات و به ارزش چند صد ميليون تومان کرد و بهمراه آن دو موتورسوار از محل متواري شد».

شناسايي تصوير يکي از چهار متهم

با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان اداره هجدهم با اطمينان از نحوه شناسايي مالباخته به شيوه «زاغ زني» از سوي سارقين، به بازار سبزه ميدان و محل مراجعات مالباخته رفته و با بررسي دقيق تصاوير بدست آمده از دوربين‌هاي مداربسته موفق به شناسايي تصوير جواني حدودا 25 ساله شدند که بنا بر اظهارات مالباخته، اين شخص با تهديد و استفاده از چاقو اقدام به زورگيري طلا و جواهرات وي کرده بود. بررسي تصاوير بدست آمده از دوربين‌هاي مختلف مدار بسته نيز فرد شناسايي شده از سوي مالباخته را نشان مي‌داد که در طول حضور چندين ساعته مالباخته در داخل بازار، اقدام به زاغ زني وي کرده و در تمامي اين مدت وي را تحت نظر داشته است.

انتشار رسانه‌اي تصوير در جرايد کثيرالانتشار

و خبرگزاري‌ها

باتوجه به تمامي اقدامات صورت گرفته و در ادامه رسيدگي به اين پرونده، با هماهنگي مقام قضايي تصوير بدست آمده از دوربين‌هاي مداربسته که احدي از سارقين را در زمان زاغ زني از شاکي نشان مي‌داد، در جرايد کثيرالانتشار و خبر گزاري‌هاي کشور منتشر شد که در همان روز انتشار تصوير در روز 14 مرداد 1393، دهها نفر از شهروندان منطقه نازي آباد با اداره هجدهم تماس گرفته و هويت متهم «جابر . م» به عنوان يکي از افراد شرور منطقه نازي آباد را به کارآگاهان اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ معرفي کردند.

تحقيقات پليسي و دستگيري تمامي اعضاي گروه

با شناسايي «جابر» به عنوان يکي از اعضاي گروه سارقين، کارآگاهان با مراجعه به محل سکونت وي در منطقه نازي آباد اطلاع پيدا کردند که وي پس از اطلاع از انتشار تصوير خود در جرايد متواري شده ؛ لذا اقدامات جهت شناسايي مخفيگاه جديد متهم آغاز و همزمان تحقيقات جهت شناسايي ديگر همدستان وي (اعضاي گروه سارقين) نيز در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم قرار گرفت.

دستگيري کمال

با انجام اقدامات پليسي، کارآگاهان موفق به شناسايي يکي از دوستان و بچه محل‌هاي جابر بنام "کمال" شدند که مالباخته به محض مشاهده تصوير کمال، وي را به عنوان شاگرد سابق خود در بازار طلافروشي مورد شناسايي قرار داد. با شناسايي کمال از سوي مالباخته، کارآگاهان اطمينان پيدا کردند که وي با اطلاع دقيق از ميزان سرمايه و همچنين نحوه جابجايي طلا و جواهرات از سوي مالباخته، طرح و پيشنهاد سرقت را با جابر و ديگر اعضاي گروه مطرح کرده؛ لذا در همان منطقه نازي آباد شناسايي و در روز 22 مرداد93 دستگير شد. «کمال» پس از دستگيري و انتقال به اداره هجدهم صراحتا به طراحي و ارائه پيشنهاد به جابر (به عنوان سرکرده گروه) اعتراف و عنوان داشت که با سهم بدست آمده از سرقت، اقدام به خريد يک دستگاه خودرو سواري پژو 405 و يک باب منزل مسکوني در منطقه نازي آباد کرده است. کمال در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: «حدودا يک ماه پيش از سرقت، در خصوص وضعيت مالي مالباخته و همچنين نحوه جابجايي طلا و جواهرات توسط وي با جابر صحبت کردم و در همان زمان تصميم گرفتيم تا در زمان انتقال طلا و جواهرات به شهرستان از سوي مالباخته، سرقت را انجام داده اما من در سرقت حضور نداشته باشم ؛ موضوع را با دو نفر از بچه محل‌ها بنام محسن و مرتضي در ميان گذاشتيم و آنها نيز با اطلاع از ارزش چند صد ميليون توماني طلا و جواهرات قبول کردند تا در سرقت مشارکت داشته باشند». کمال در ادامه اعترافاتش عنوان کرد: «جابر به مدت دو هفته مالباخته را تحت مراقبت داشت تا اينکه در روز سرقت، زير پل ابوسعيد و پس از اطمينان از همراه بودن چندين کيلوگرم طلا و جواهرات توسط مالباخته «جابر» و «محسن» با يک دستگاه موتورسيکلت و در حاليکه مرتضي با يک دستگاه موتورسيکلت ديگر آنها را همراهي مي کرد با چاقو به مالباخته حمله ور شده و پس از سرقت کيف حاوي طلا و جواهرات، هر سه نفر به سرعت از محل متواري شدند».

دستگيري محسن و مرتضي

با شناسايي محسن و مرتضي، مخفيگاه و محل‌هاي تردد اين دو متهم در منطقه نازي آباد و خيابان آزادي مورد شناسايي قرار گرفت و اين دو متهم نيز در دو عمليات جداگانه، در روز نهم شهريور93 دستگير و به اداره هجدهم پليس آگاهي منتقل شدند. در تحقيقات از اين متهمان نيز مشخص شد که آنها نيز با سهم بدست آمده از سرقت ( هر کدام به مبلغ 50 ميليون تومان ) اقدام به خريد دو دستگاه خودرو سواري پژو 405 و 206 و همچنين دو دستگاه موتورسيکلت آپاچي و ZX کرده اند که با دستور قضايي، هر دو دستگاه خودرو و همچنين دو دستگاه موتورسيکلت توقيف شد ؛ در بازرسي از مخفيگاه مرتضي نيز مقاديري از طلا و جواهرات سرقت شده از مالباخته نيز کشف و به اداره هجدهم منتقل شد.

دستگيري سرکرده گروه (جابر)

دستگيري اعضاي گروه در شرايطي انجام شد که کارآگاهان با سلسله اقدامات پليسي و با بهره گيري از اعترافات بدست آمده از متهمان اطلاع پيدا کردند که سرکرده گروه ( جابر ) با سهم چند صد ميليون توماني حاصل از فروش طلا و جواهرات مسروقه اقدام به خريد يک باب مغازه تجاري در منطقه گلستان و همچنين چند دستگاه خودرو سواري کرده ؛ متهمان در اعترافات خود عنوان کردند که پس از سرقت و فروش قسمتي از طلا و جواهرات، جابر در چندين نوبت با اجاره يک ويلاي ساحلي در شمال کشور اقدام به برگزاري جشن و ميهماني در اين ويلاهاي ساحلي مي‌کرد. سرانجام سرکرده گروه (جابر) نيز با وجود متواري شدن از محل سکونتش، در شهريور ماه دستگير و در همان تحقيقات اوليه به سرکردگي گروه و اقدام به زورگيري از مالباخته اعتراف کرد.سرهنگ کارآگاه محمد اشراقي، معاون مبارزه با سرقت‌هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: «با اعتراف صريح متهمان به سرقت چند صد ميليون توماني طلا و جواهرات و شناسايي خريدار اموال مسروقه، مال خر طلا و جواهرات مسروقه نيز دستگير و بهمراه ساير متهمان پرونده، با قرار قانوني و جهت انجام تحقيقات تکميلي در اختيار اداره هجدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند».


نسخه چاپي ارسال به دوستان