نسخه شماره 3540 - 1393/05/18 -

 نگاهي به وضعيت خاورميانه با جنايات غزه و بحران داعش
 مشارکت سياسي، تنها راه ثبات و امنيت در خاورميانه 

گروه سياسي – کيان راد‌: خاورميانه منطقه‌اي است که در طول يک قرن اخير همواره آبستن حوادث و تحولات سياسي و نظامي فراواني بوده است. طي سال‌هاي اخير نيز اين منطقه دستخوش حوادث فراواني بوده که بحران در برخي کشورهاي عربي که به بهار عربي شهرت يافت حاصل همين حوادث بود. آنچه در سوريه و عراق طي سال‌هاي اخير گذشته و همچنان ادامه دارد، برگي ديگر از حوادث در منطقه خاورميانه است. اما طي بيش از نيم قرن گذشته، تحولات فلسطين و درگيري بين اعراب و اسرائيل، همواره مهمترين رويداد سياسي و نظامي در منطقه خاورميانه بوده است. در يک ماه اخير، حوادث غزه و جنايات رژيم صهيونيستي بر ضد مردمان بيگناه غزه که هزاران کشته و زخمي بر جاي گذاشت، ناآرامي در منطقه را به اوج خود رساند. همزمان، تحرکات گروهي موسوم به داعش يا همان دولت اسلامي عراق و شام که ابتدا در سوريه فعال بودند و حالا دامنه فعاليت‌هاي – بخوانيد جنايت‌ها – خود را به عراق گسترش داده‌اند ناآرامي‌هاي تازه‌اي در منطقه ايجاد کرده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تنها راهکار خروج از اين همه ناآرامي و رسيدن به ثبات و امنيت در خاورميانه، جلب مشارکت سياسي همه مردم بدون در نظر گرفتن مصالح سياسي است؛ موضوعي که ايران براي حل بحران فلسطين در قالب برگزاري رفراندومي آزاد بين ساکنان مناطق تحت مناقشه بين اعراب و رژيم صهيونيستي بارها پيشنهاد داده و نسخه‌اي است که مي‌تواند در ساير نقاط منطقه نيز بحرانها را کاهش داده و ثبات و امنيت و آرامش را که مردم منطقه تشنه آن هستند برقرار سازد. اما نه تنها عزمي براي برگرداندن ثبات و آرامش در منطقه وجود ندارد، بلکه حتي اگر همه طرف‌هاي درگير در منطقه در کشورهاي مختل بپذيرند که جلب مشارکت سياسي همه گروهها و مردم، ضامن برقراري ثبات در منطقه است، باز هم نمي‌توان اميدوار بود که در مدت زماني کوتاه، شاهد جلب مشارکت سياسي و رفع مشکلات مردم بود چراکه مشارکت سياسي بايد ابتدا نهادينه شود و سپس انتظار داشت اندک اندک، اين مشکلات و معضلات حل شود. تا آن زمان، همه بايد تلاش کنند به هر شيوه‌اي، دامنه ناآرامي‌ها و جناياتي را که ماهها پيش مصر و ليبي را درگير کرده بود، سال‌هاست گريبانگير عراق شده، سوريه و لبنان را در مقاطع زماني مختلف دستخوش بحران‌هاي گسترده و کشتارهاي متعدد کرده، فلسطينيان را قرباني زياده‌خواهي‌هاي رژيم صهيونيستي ساخته و اکنون گروه‌هاي تازه متولد شده افراطي ظاهرا مسلمان، اما در باطن، ساخته و پرداخته گروه‌هاي ناشناس را در منطقه فعال کرده و هر بار با نامي، از طالبان و القاعده گرفته تا داعش و ... ظهور مي‌کنند، کاهش يافته و منطقه بار ديگر روي ثبات و امنيت و آرامش را به خود ببيند؛ هر چند که صلح براي اغلب مردم در خاورميانه، به رويايي در دوردست شبيه شده است. در ويژه‌نامه سياسي امروز «مردم‌سالاري» به بررسي بحران غزه و همچنين داعش و وضعيت خاورميانه مي‌پردازيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان