نسخه شماره 3530 - 1393/05/02 -

 کشتار بي‌رحمانه يک پلنگ ديگر 

مدير ديده‌بان حقوق حيوانات از کشتار بي‌رحمانه يک پلنگ ديگر در ايلام خبر داد و گفت: در فيلمي که در آخرين لحظات زندگي اين حيوان مصدوم گرفته شده صحنه‌هاي ناجوانمردانه آزار پلنگ مصدوم با کوبيدن سنگ به صورت حيوان بي‌نوا ثبت شده است. شهرام اميري شريفي در گفت‌وگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: در يکي از آخرين نمونه‌ها و در فيلمي از آخرين لحظات عمر يک پلنگ در غرب کشور، مظلوميت عميق اين حيوان ارزشمند، نمايش داده مي‌شود. وي با انتقاد از اينکه پس از هر بار کشته شدن اين گونه ارشمند تنها اين سوال مطرح مي‌شود که چه زماني ايران براي پلنگ‌ها امن خواهد شد و بدون پاسخ درخور ماجرا فراموش مي‌شود اظهار داشت: آيا اين بار هم تنها اين پرسش بي پاسخ مطرح مي‌شود. شريفي تصريح کرد: گفته مي‌شوداين فيلم به روستاي «گله دار» منطقه «کبير کوه» در استان ايلام تعلق دارد و شکارچي حاضر در تصوير بومي منطقه «بدره» است. مدير ديده‌بان حقوق حيوانات افزود: در اين فيلم فيلمبردار از همراهانش مي‌خواهد سکوت کنند تا از روي صدا قابل شناسايي نباشند تا تحت پيگرد قضايي قرار نگيرند. به گفته وي، آن طور که از تصوير پيداست ران چپ پلنگ خون آلود است اما با توجه به حالت چشم‌ها، ضربه مغزي و مسموميت اين پلنگ نيز دور از ذهن نيست. شرفي يادآور شد: يک بار در دقيقه 7:48 و يک بار هم در لحظه‌هاي پاياني فيلم، براي بهتر شدن صحنه‌هاي ناجوانمردانه‌اي که دوربين ضبط مي‌کند، سنگي به صورت پلنگ کوبيده مي‌شود که با عکس‌العمل دردناک حيوان بي‌نوا و بي‌رمق همراه مي‌شود که البته اين رفتار خوشحالي فيلمبردار و فرد پشت دوربين را به همراه دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان