نسخه شماره 3530 - 1393/05/02 -

 خسارت 1500 ميلياردي خشکسالي به عشاير استان سمنان
 فرونشست زمين تاسيسات زيربنايي را تهديد مي‌کند 

استان سمنان از مناطق کويري و خشک کشور است که در سالجاري با کاهش قابل توجه نزولات جوي در رديف اول استان‌هايي قرار دارد که با مشکلات خشکسالي و کمبود شديد آب مواجه است. مشکلاتي چون نشست زمين، تهديد جدي بخش کشاورزي و همچنين از بين رفتن مراتع و به دنبال آن تلفات دامي، که تاکنون بيش از هزار و 500 ميليارد ريال به عشاير اين استان خسارت وارد کرده است.

به گزارش مهر، کاهش بارندگي و تداوم خشکسالي در استان سمنان خسارات زيادي به بخش‌هاي منابع طبيعي وارد کرد به طوري که 26 روستا در اين استان در شرايط بحراني قرار گرفته اند. از سوي ديگر با کاهش توليد علوفه در مراتع به واسطه کمبود آب، استان شاهد تلفات سنگين دام در منطقه بويژه در بين عشاير است.

مدير کل مديريت بحران استانداري سمنان در گفتگو با مهر پيرامون پديده خشکسالي و وضعيت اين استان براي مقابله با آن گفت: خشکسالي مشکل جدي و بزرگ سمنان است که نياز به کار علمي و فرهنگي دارد تا به مسايل پنهان اين پديده رسيدگي شود.

احمد طاهري با بيان اينکه خشکسالي موجب نگراني عمده در بخش‌هاي مختلف استان سمنان شده و هر روز بخشي از صدمات آن ظاهر مي‌شود، اظهار کرد: فرونشست زمين تهديد جدي در اين استان است که در سال‌هاي آينده مي‌تواند خسارت‌هاي بزرگي به تاسيسات زيربنايي وارد کند.

وي، تبخير بيش از حد و برداشت بي‌رويه آب از سفره‌هاي زيرزميني در سال‌هاي گذشته را از دلايل اصلي فرونشست زمين عنوان و اظهار کرد: در بخش‌هاي مختلف مانند کشاورزي نيازمند تغييرات اساسي هستيم تا در آينده با مشکلات جدي‌تر مواجه نشويم.

مديرکل دفتر مديريت بحران استانداري سمنان تغيير اقليم و بارش‌هاي ناگهاني و نا‌به‌هنگام که با سيل همراه است را از ديگر بحران‌هاي کشور در شرايط فعلي عنوان کرد.

طاهري فرهنگسازي و اطلاع‌رساني و آگاهسازي شهروندان در مورد آسيب‌هاي خشکسالي و صدمات ناشي از فرونشست زمين را خواستار شد.

وي با بيان اينکه ميزان بارندگي استان سمنان نسبت به متوسط بارندگي در کشور بسيار پايين است عنوان کرد: 140 ميلي‌متر بارندگي در استان سمنان در برابر 250 ميلي‌متر، متوسط بارندگي در کشور، پيش‌بيني و پيش‌گيري از خسارات ناشي از خشکسالي را مي‌طلبد.

مدير کل دفتر مديريت بحران استانداري سمنان توجه بيشتر توليد کنندگان به موضوع تغيير فرايند‌هاي توليد را خواستار شد و افزود: دولت با توجه به محدوديت‌هاي مالي، هرساله بخش محدودي از خسارت‌ها را جبران مي‌کند.

طاهري با اشاره به ارتباط نزديک تامين منابع آب شرب روستايي به چشمه‌ها و قنوات گفت: در حال حاضر 26 روستاي اين استان در شرايط بحراني قرار گرفته است. وي گفت: اين روستاها شامل 11 روستاي دامغان، شش روستاي شاهرود، سه روستاي سمنان، سه روستاي ميامي، يک روستاي آرادان، يک روستاي گرمسار و يک روستاي شهرستان سرخه است. مدير کل دفتر مديريت بحران استانداري سمنان گفت: سه شهر سمنان، شاهرود و شهميرزاد نيز در فصل تابستان در شرايط کسري منابع آبي قرار مي‌گيرند که بايد تدابيري براي مقابله با اين مشکلات انديشيده شود.

طاهري با تاکيد بر لزوم صرفه جويي و مديريت منابع آب توسط مردم اظهار داشت: بايد در کوتاه مدت با تزريق اعتبارات مديريت بحران از طريق ماده 12 قانون و تشکيل مديريت بحران نسبت به ترميم برخي از مشکلات در روستاها و شهرهاي استان سمنان اقدام شود.

وي با اشاره به خشکسالي در سال زراعي جاري گفت: کاهش نزولات آسماني مناطق عشايري را دچار کمبود شديد علوفه و آب کرده است و در اين ارتباط با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نظير جهاد کشاورزي و امور عشاير نسبت به تامين علوفه، مراقبت‌هاي بهداشتي دام و انتقال آب به صورت سيار اقدام شده است.

مدير کل امور عشاير استان سمنان نيز در گفتگو با مهر مي‌گويد: خشکسالي و به دنبال آن تلفات دامي، بيش از يک هزار و 500 ميليارد ريال به عشاير اين استان خسارت وارد کرده است.

حشمت الله جديدي گفت: بر اثر خشکسالي و کاهش علوفه بيش از 25 هزار راس دام عشاير استان سمنان تلف شده است. وي کاهش وزن و بروز بيماري‌هاي دامي را از ديگر خسارت‌ها به دامداران عشاير استان سمنان برشمرد و اظهار داشت: کاهش توليد شير، افزايش مصرف علوفه دستي، افزايش آبرساني و تردد در ايل راه‌ها، افزايش کوچ مکانيزه و سقط جنين دام‌ها از ديگر خسارت‌هاي ناشي از خشکسالي به عشاير اين استان است.

رئيس اداره مرتع اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان نيز در اين خصوص در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به بروز خشکسالي در اين استان در سال‌هاي اخير از وقوع خسارت بيش از 635 ميليارد ريالي به مراتع استان بر اثر خشکسالي خبر داد. رئيس اداره مرتع اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان همچنين با اشاره به وضعيت خشکسالي در اين استان تصريح کرد: به دليل همجواري بخش وسيعي از استان سمنان با مناطق حاشيه کوير مرکزي، اين استان داراي اقليم خشک دائمي است.

جلالي با اشاره به اثرات مخرب خشک‌سالي در شهرها و روستاهاي واقع در مجاورت مناطق کويري و شرق استان سمنان تصريح کرد: در اين ميان، خشکسالي موجود در منطقه بيارجمند و خوارتوران از شهرستان شاهرود داراي شدت بيشتري بوده و در سال‌هاي بحراني، مناطق شمالي استان سمنان نيز تحت تاثير پديديه خشکسالي قرار مي‌گيرد.

رئيس اداره مرتع اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با اشاره به اثرات مخرب خشک‌سالي بر وضعيت مراتع استان بيان کرد: عملکرد اکوسيستم‌هاي مرتعي تحت تأثير عوامل مختلفي است که از بين آنها عامل اقليمي بيشترين تاثير را دارد. جلالي افزود: زيربخش مراتع که نقش اساسي در توليد علوفه و چراي دام را بر عهده دارند، تحت تاثير پديده خشکسالي قرار گرفته است.

وي اظهار کرد: در اثر ايجاد نقصان بارندگي در سال زراعي 91-92 و نيز کاهش آب ورودي به دشت‌هاي پايين دست استان که به مراتع قشلاقي معروف است، سطحي معادل سه ميليون و741 هزار هکتار از مراتع استان سمنان، متحمل خسارات بسيار شديد شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان