نسخه شماره 3521 - 1393/04/22 -

 دفترچه سازمان سينمايي اميدوارکننده اما غيرشفاف است 

همايون اسعديان معتقد است؛ هرچند انتشار دفترچه رويکرد‌ها، راهبرد‌ها و سياست‌هاي سازمان سينمايي لازم بوده است اما اين دفترچه از شفافيت کافي برخوردار نيست. اسعديان در گفت‌وگو با ايلنا؛ با اعلام اين مطلب؛ درباره دفترچه رويکرد‌ها، راهبرد‌ها و سياست‌هاي سازمان سينمايي گفت: صدور چنين دفترچه‌اي بسيار لازم است و هر مديريتي بايد با انتشار اين دفترچه سياست‌هاي خود را اعلام کند تا مشخص شود به دنبال چه نگاهي بوده است. وي ادامه داد: اين دفترچه مانند تمام دفترچه‌هايي که در سال‌هاي اخير توسط مديران فرهنگي در بخش‌هاي مختلف منتشر شده است از يک کلي گويي تبعيت مي‌کند اما درباره مصداق‌ها و جزئيات شفافيت لازم را ندارد. اين کارگردان سينما ادامه داد: از آنجا که اين دفترچه کلي گويي کرده است و مباحث به صورت جزئي مطرح نشده؛ همه چيز خوب است و مي‌توان اميدوار بود اما نمي‌توانيم براساس اين دفترچه بگوييم که درباره مصاديق جزئي چه اتفاقي مي‌افتد زيرا شفاف بيان نشده است. عضو شوراي مرکزي کانون کارگردانان ادامه داد: بطور مثال در بخش حمايت‌ها از توليد فيلم‌هاي سينمايي نحوه حمايتي که بايد توسط بنياد سينمايي فارابي يا ساير ارگان‌ها صورت بگيرد؛ روشن و شفاف نيست و مشخص نشده که از يک فيلم چه ميزان حمايت مي‌شود. وي با اشاره به اينکه اين دفترچه در شوراي مرکزي کانون کارگردانان نيز مطرح و در باره آن بحث شده است؛ افزود: بايد هر فيلمي که پروانه ساخت مي‌گيرد و مجوز ارشاد را دارد به صورت طبيعي از يک حداقل کيفي در حمايت‌ها برخوردار باشد حال اين حمايت مي‌تواند پرداخت وام باشد يا به شکل ديگري انجام بگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان