نسخه شماره 3517 - 1393/04/17 -

 تقويت خود اتکايي با ساخت پالايشگاه در خارج 
نويسنده : حامد فرنام*

ايجاد پالايشگاه توسط متخصصان ايراني در خارج از کشور، مزيت‌هاي مختلفي براي کشور به همراه خواهد داشت. با توجه به اينکه در شرايط تحريم قرار داريم، تجهيزات از ايران بدون توجه به تحريم‌هاي تحميل شده براي ساخت پالايشگاه خارج مي‌شود. اين مسئله زمينه رونق کسب و کار در صنعت نفت را فراهم مي‌کند. هر پالايشگاه که بوسيله ايران در خارج از کشور ساخته شود، امکان تبديل نفت ايران به فرآورده را فراهم مي‌کند. در واقع پالايشگاه‌هايي از اين دست به نوعي امکان توليد فرآورده‌هاي نفتي ايران را افزايش مي‌دهد. بنابراين بسته به شرايط اگر با کمبود فرآورده‌هاي نفتي در کشور مواجه شويم، مي‌توانيم از خروجي پالايشگاه‌هايي که بوسيله ايران در خارج ساخته شده، استفاده کنيم. جداي از اينکه در ساخت پالايشگاه‌ها از ابزار و دستگاه‌هاي ايراني استفاده مي‌شود که رونق اقتصادي را براي کشور به همراه خواهد داشت، زمينه صدور خدمات فني-مهندسي به خارج نيز فراهم مي‌شود. ضمن آنکه پالايشگاه‌هاي ساخت ايران زمينه افزايش صادرات نفتي را هم فراهم مي‌کند. مي‌توانيم ماده اوليه اين پالايشگاه‌ها را بدون در نظر گرفتن شرايط تحريم، تامين کرده و تحريم‌ها را دور بزنيم. ساخت پالايشگاه در خارج فقط از طريق خود اتکايي در ساخت برخي قطعات و وجود فناوري‌هاي نوين در داخل کشور، امکان‌پذير است. با افزايش ميزان پروژه‌هايي که ايران اجرا مي‌کند، انگيزه بيشتري براي متخصصان داخلي ايجاد مي‌شود تا تلاش خود را افزايش داده و يکسري نيازها را در داخل کشور تامين کنند. اين مسئله خوداتکايي در صنعت نفت را افزايش مي‌دهد. با ساخت پالايشگاه‌ها درآمد ارزي ايران نيز بيشتر خواهد شد زيرا بازارهاي مطمئني براي نفت خود پيدا کرده و خدمات فني و مهندسي را به خارج صادر کرده است. مسايل اشاره شده فقط بخشي از مزيت‌هاي ايجاد پالايشگاه در خارج از کشور است.

*کارشناس نفت و گاز مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام

منبع‌: سايت نکونيوز


نسخه چاپي ارسال به دوستان