نسخه شماره 3517 - 1393/04/17 -

 اجراي طرح مکانيزه جمع‌آوري پسماندهاي ساختماني و عمراني کم حجم در مناطق تهران  

پسماندهاي توليد شده در حين ساخت و ساز،تعميرات،بازسازي و حفاري‌هاي جزئي و کلي از جمله پسماند‌هاي ساختماني و عمراني بوده که جهت ساماندهي آنها، مديريت و برنامه‌ريزي خاصي در نظر گرفته شده است.اين سازمان ساماندهي پسماند‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي مذکور را در خصوص دودسته پسماند پرحجم و کم حجم و با هدف کنترل و نظارت بر حجم توليدي و جمع‌آوري مکانيزه آنها از مبدا تا مقصد و راهبري آن با استفاده از نرم‌افزار هوشمند و همچنين کاهش تردد مراجعين و مسافرت‌هاي شهري در دستور کار خود قرار داده است .بدين منظور ارائه خدمات مورد نياز شهروندان و پيمانکاران در دفاتر الکترونيک شهر انجام شده تا ضمن تسريع خدمت‌رساني به شهروندان موجبات سهولت دسترسي به خدمات مورد نياز آنها فراهم آيد.دکتر کريميان مدير عامل سازمان مديريت پسماند‌، با اشاره به اولويت اهداف زيست محيطي در کليه اقدامات انجام شده توسط سازمان‌؛ ‌‌جمع‌آوري و حمل ضايعات ساختماني و عمراني کمتر از 5 مترمکعب، پيگيري لايحه اخذ بهاي خدمات از توليدکنندگان پسماندهاي ساختماني و عمراني در مراجع ذيربط، بررسي وضعيت پسماندهاي عادي کارخانجات و مراکز کارگاهي و تقويت نقش سازمان در ساماندهي بهينه وضع موجود و بررسي و ساماندهي مراکز تخليه معادن و توليدي بخش خصوصي و عمومي مصرف‌کننده پسماندهاي ساختماني و عمراني را از جمله اقدامات جاري اين سازمان در راستاي حفاظت و ارتقاي زيست محيطي عنوان نمود.مدير‌عامل سازمان مديريت پسماند اظهار کرد: پسماندهاي توليد شده در حين تعميرات، بازسازي و و حفاري‌هاي جزئي از جمله پسماندهاي کم حجم بوده که توسط ماشين‌هاي داراي اسکيپ لودر بصورت مکانيزه توسط بخش خصوصي و تحت نظارت مناطق و سازمان‌‌ حمل شده و به مراکز و گودهاي ثابت يا متغير جهت استحصال شن و ماسه انتقال مي‌گردد.وي در ادامه ضمن تاکيد بر اطلاع‌رساني و‌ توزيع بروشور مناسب توسط دفاتر خدمات الکترونيک شهر وساير عوامل ناحيه‌؛ مراجعه توليد‌کننده به ناحيه‌ و پيمانکار کم حجم جهت درخواست خدمات، تعامل مستقيم توليدکننده و پيمانکار با تحويل روزانه مخزن‌هاي مربوطه، ارائه قبض رسيد مخزن و پرداخت هزينه توسط توليد‌کننده به پيمانکار‌، حمل مخزن‌هاي پر شده توسط پيمانکار با داشتن برگ مسير و رعايت کليه قوانين حمل پسماند و در نهايت تخليه در ايستگاه مياني براي برخي مناطق و در مجموع در محل مجتمع‌هاي دفع و پردازش آبعلي و کهريزک را، به ترتيب از مراحل ديگر جمع‌آوري پسماندهاي کم حجم عنوان کرد.دکتر کريميان خاطر نشان کرد که اجراي اين طرح به لحاظ وجود خيابان‌ها و محله‌ها ي کم‌عرض‌ و عدم امکان عبور کاميون‌هاي حمل پسماندهاي عمراني بسيار مفيد و مناسب بوده و به همين لحاظ ‌مقدمات اجراي فراگير آن در تمام مناطق در آينده نزديک‌، فراهم شده است.مدير‌عامل سازمان مديريت پسماند در انتها، ابراز اميدواري کرد که با توجه به نظر‌سنجي‌ها، نتايج اجراي پايلوت طرح ساماندهي پسماندهاي کم حجم در ناحيه يک منطقه 8 رضايتبخش بوده و مقدمات اجراي اين طرح (حداکثر به مدت يک سال) در مناطق 4، 8، 13 فراهم شده است .


نسخه چاپي ارسال به دوستان