نسخه شماره 3517 - 1393/04/17 -

 داستان زرد قناري؛ اين بار در پرايد 500 ميليون توماني 

گروه حوادث: در خرداد ماه سال جاري يکي از شهروندان با مراجعه به کلانتري 141 شهرک گلستان و طرح شکايتي به مأموران اعلام کرد که توسط فردي که مدعي فروش يک دستگاه خودرو پرايد بوده، مورد کلاهبرداري قرار گرفته است.

با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع «کلاهبرداري» و به دستور شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 5 تهران، پرونده جهت رسيدگي در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پايگاه دوم پليس آگاهي، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در حال تردد در خيابان بودم که متوجه برگه فروش خودرو در پشت شيشه يک دستگاه خودرو پرايد سفيد رنگ شدم ؛ با شماره تماس داخل برگه تماس گرفته و جواني به عنوان صاحب خودرو عنوان نمود که در نزديکي محل پارک خودرو حضور دارد ؛ پس از دقايقي جواني حدودا 30 الي 35 ساله، با ظاهري شيک و آراسته در محل پارک خودرو حاضر و خود را مالک پرايد معرفي کرد ؛ پس از صحبت بر سر قيمت خودرو متوجه شدم که اين شخص قصد دارد تا خودرو را با قيمتي ازران تر از قيمت بازار (حدودا دو ميليون تومان ارزان تر از قيمت واقعي) به فروش برساند. زمانيکه در اين خصوص سؤال کردم، وي مدعي شد که خودرو را به صورت مزايده اي و به قيمتي ارزان‌تر از قيمت بازار خريداري کرده است و همين مبلغ دو ميليون تومان سود براي او کافي است». مالباخته در ادامه اظهاراتش و در خصوص نحوه سرقت مبلغ 11 ميليون تومان وجه نقد خود نيز به کارآگاهان گفت: «پس از توافق بر سر قيمت خودرو (11 ميليون تومان)، صاحب خودرو با طرح موضوع خريد مزايده‌اي خودرو عنوان نمود که بايد مبلغ 9 ميليون تومان را به حساب شرکت فروشنده خودرو واريز کند تا سند خودرو آزاد شود؛ به اين بهانه درخواست کرد تا مبلغ 11 ميليون تومان پول خريد خودرو را نقدا پرداخت کنم تا او نيز بتواند اقدامات قانوني جهت آزاد نمودن سند خودرو را در همان روز خريد خودرو انجام دهد؛ در روز 29 خرداد93، فروشنده خودرو با خودرو پرايد در محل قرار (شهرک گلستان) حاضر و در همان زمان با دادن سوئيچ و مدارک مالکيت خودرو از من دعوت کرد تا به عنوان مالک خودرو و براي تست خودرو در پشت فرمان بنشينم و خودش نيز در صندلي شاگرد راننده نشست ؛ در مسير رفتن به سمت دفترخانه، اين شخص مبلغ 11 ميليون تومان پول خريد خودرو را از من دريافت و در داخل داشبورد ماشين گذاشت؛ پس از رسيدن به محل دفترخانه، هر دو نفر - در حاليکه پول در داخل داشبورد قرار داشت – از ماشين پياده و به داخل دفترخانه واقع در طبقه دوم يک ساختمان تجاري رفتيم ؛ دقايقي از حضور ما در داخل دفترخانه نگذشته بود که به بهانه گرفتن کپي، اين شخص درخواست مدارک خودرو را کرد . من نيز که در طي همين مدت کوتاه آشنايي و به واسطه نوع رفتار و گفتار اين شخص که خود را مهندس ناظر يک شرکت ساختماني معرفي کرده و از سوي ديگر تصور مي‌کردم که سوئيچ خودرو صرفا در اختيار بنده است، مدارک را براي تهيه کپي به او تحويل داده و ايشان نيز بلافاصله از دفترخانه خارج شد . دقايقي از خروج اين شخص گذشت اما خبري از او نشد ؛ از دفترخانه که بيرون آمدم، متوجه شدم که خودرو پرايد در محل پارک قرار ندارد و اين شخص پس از خروج از دفترخانه و با استفاده از کليد يدک اقدام به بردن خودرو و در واقع سرقت مبلغ 11 ميليون تومان وجه نقد داخل داشبورد ماشين کرده است».

شناسايي ده‌ها مالباخته

با بررسي مشخصات خودرو متهم در سيستم جامع پليس و بررسي شکايت‌هاي مشابه، کارآگاهان موفق به شناسايي دهها مالباخته اي شدند که همگي آنها بدين شيوه وشگرد مورد کلاهبرداري قرار گرفته بودند؛ در تحقيقات به عمل آمده مشخص شد که فردي با معرفي خود به نام‌هاي مختلف احمد موسوي – رضا موسوي–‌هادي علي غني و ... ، با انجام مانورهاي متقلبانه از جمله استفاده از ظاهر آراسته و همراه داشتن يک دستگاه بي سيم و معرفي خود به عنوان مهندس ناظر شرکت‌هاي ساختمان سازي معتبر و...، اقدام به جلب اعتماد مالباختگان کرده و در ادامه و به شيوه و شگرد مشابه اقدام به سرقت وجوه نقد مالباخته در زمان خريد خودرو کرده است. در ساعت 18 روز سي ام خرداد93 و در شرايطي که هيچکدام از مالباختگان بجز ارائه مشخصات کلي خودرو از قبيل رنگ و مدل آن قادر به ارائه شماره کامل پلاک خودرو پرايد مورد نظر نبوده و طي تحقيقات تنها دو شماره اوليه پلاک خودرو ( ؟؟؟ س 41 ) در اختيار کارآگاهان قرار گرفته بود، از طريق مرکز فوريت‌هاي پليسي 110 يک فقره درگيري به کلانتري 152 خاني آبادنو اعلام شد. با حضور گشت کلانتري، فردي با مراجعه به مأموران و طرح شکايت از سرنشين جوان يک دستگاه خودرو پرايد سفيدرنگ و معرفي اين شخص به عنوان کلاهبردار، به مأموران کلانتري عنوان داشت: «چند ماه پيش دامادمان قصد خريد يک دستگاه خودرو پرايد داشت که با اين شخص آشنا شد؛ روزي که دامادمان قصد داشت تا خودرو را خريداري کند، از من به خاطر آشنايي با مسائل فني درخواست کرد تا بهمراه وي خودرو را بازديد کنم ؛ آنروز بود که اين جوان را به عنوان فروشنده خودرو ملاقات کردم اما چند ساعت بعد و در حاليکه براي انتقال اسناد مالکيت خودرو به دفترخانه رفته بوديم، اين شخص خيلي راحت و در مقابل چشمانمان به بهانه تسويه خلافي ماشين از دفترخانه خارج و بيش از 10 ميليون تومان پول دامادمان را بهمراه خودرو سرقت کرد؛ امروز نيز به صورت کاملا تصادفي در حال عبور از خيابان بودم که اين شخص را مجددا در زمان سوار شدن به همان پرايد مشاهده کردم».

با انتقال اين دو نفر به کلانتري و حضور احدي از مالباختگان، راننده خودرو پرايد مورد شناسايي قرار گرفت؛ بررسي مشخصات خودرو پرايد نيز نشان داد که دستور توقيف خودرو پرايد سفيد رنگ با دو شماره اوليه (-- س 41) در سيستم جامع پليس ثبت و اين پرونده در پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ در حال رسيدگي است؛ لذا خودرو بهمراه راننده آن به پايگاه دوم آگاهي منتقل و تحقيقات از راننده به نام «علي . س» ( 31 ساله) در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .

با آغاز تحقيقات، از مالباختگان جهت شناسايي متهم دعوت بعمل آمد که تمامي مالباختگان پس از حضور در پايگاه دوم آگاهي متهم را مورد شناسايي قرار دادند ؛ بررسي سوابق «علي . س» نيز نشان داد که وي داراي 9 سابقه دستگيري و زندان به اتهام ارتکاب جرايم مختلف کلاهبرداري، سرقت و جعل مي‌باشد . سرهنگ کارآگاه افشار احساني فر، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: «با اعتراف صريح متهم به دهها فقره کلاهبرداري و شناسايي تعدادي از مالباختگان در مناطق مختلف غرب و جنوب غرب تهران و همچنين شهرهاي حاشيه اي تهران بويژه در کرج، شهريار، اسلامشهر، پاکدشت، درود و ...، همچنان احتمال ارتکاب اقدامات متهم در انجام کلاهبرداري بدين شيوه و شگرد و افزايش تعداد شکات و مالباختگان در اين پرونده وجود دارد».

سرهنگ کارآگاه افشار احساني فر، در پايان اين خبر و با اشاره به ارزش 500 ميليون توماني پرونده اعلام کرد: «از کليه شکات و مالباختگاني که بدين شيوه و شگرد مورد کلاهبرداري قرار گرفته اند دعوت مي‌شود تا جهت شناسايي متهم و پيگيري شکايات خود به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان آزادي - خيابان زنجان شمالي مراجعه کنند».


نسخه چاپي ارسال به دوستان