نسخه شماره 3511 - 1393/04/10 -

 سفارش 
نويسنده : دکتر عبدالحميد حسين‌نيا

خواهر کوچکتر نازا بود. در سرزمين‌هاي دور مي‌زيست. خواهر بزرگتر در وطن بود و استعداد باروري او بسيار.

به سفارش خواهر کوچکتر، خواهر بزرگتر حامله شد تا پس از نه ماه، به آن سرزمين دور سفر کند و مورد سفارشي را براي او بزاياند؛ و زاياند.

خواهر کوچکتر اين کار را فداکاري ناميد و خواهر بزرگ آن را وظيفه مي‌دانست؛ اما هيچکدام از دو خواهر، بدان نياز نيديشيدند که پاي انسان سومي هم در ميان است، فرزند.

نه خواهر اولي خواست از او اجازه‌اي بگيرد و نه خواهر دوم از او خواست که اظهارنظري کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان