نسخه شماره 3485 - 1393/03/08 -

 برخوردفرانسه با پناهجويان کاله 

ماموران پليس فرانسه براي متفرق کردن حدود هشتصد تن از مهاجران از اردوگاه‌هاي کاله به اين محل اعزام شده‌اند. روز چهارشنبه، چندين اتوبوس حامل ماموران پليس فرانسه به محلي در بندر کاله، در شمال فرانسه، اعزام شدند تا اين افراد را که ماه‌هاست به طور غيرقانوني در اين محل اردو زده‌اند، متفرق کنند. بسياري از اين افراد در نظر دارند به طور غيرقانوني و با مخفي شدن در کاميون‌هاي عازم بريتانيا، به اين کشور مهاجرت کنند. بريتانيا عضو توافقنامه شنگن نيست و خارجياني که ويزاي ورود به کشورهاي اروپايي عضو اين توافقنامه را دريافت مي‌کنند، براي ورود به بريتانيا نياز به ويزاي جداگانه دارند. مقامات فرانسوي گفته بودند که وجود امراضي مانند گال (جرب) و فقدان امکانات بهداشتي و آب پاکيزه در اين محل زمينه مساعدي را براي شيوع بيماري هاي واگيردار فراهم کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان