نسخه شماره 3469 - 1393/02/18 -

 علي پروين:
 مـن با رئيـس جمهـور حـرف دارم 

شايد دوران سلطاني‌اش به سر رسيده باشد اما تا ابد نامش در تاريخ پرسپوليس مي‌ماند. مردي که ويژگي‌هاي خاصي دارد .

با همه بدي‌ها و خوبي‌هايش‌، ويژگي‌هايش غير‌قابل کتمان است. شايد نتواند درد پرسپوليس را دوا کند و شايد گاهي کارهايش بر مشکلات تيم دامن بزند اما درد تيم را هم بهتر از هر کسي مي‌شناسد. او حالا نگران است. نگران اين شکل واگذاري پرسپوليس.

به گزارش خبرآنلاين او دل پر دردي دارد و حالا فقط کافي است يکي از لقب‌هايش را بشنود:« سلطان؟ کدوم سلطان؟ شما‌ها مگه چيزي واسه من گذاشتين. بيا ناصر حجازي رفت اصلا کسي يادش مونده. حالا مگه چند تا علي پروين واسه فوتبال مون مونده. حالا هي بزنين خوردش کنين. نه بزنين ديگه. بزنين ببينم کجا رو مي‌گيرين.

ببينين علي پروين رو به کجا رسوندين که بره شکايت کنه. من کي از اين کارا بلد بودم؟ بابا حرمت امامزاده دست متوليشه.شما خبرنگارا بايد حرمت من رو نگه دارين که 4 تا غير فوتبالي هم به ما احترام بگذارن. »

او مي‌خواهد عريضه اش را به گوش رئيس‌جمهور برساند:« من با رئيس‌جمهور حرف دارم. مي‌خوام برم پيش خود آقا روحاني تا به خودش بگم تو ورزش چه خبره. بابا اين مدت پدرم در اومد. خيلي اذيت شدم. بايد با خود آقا روحاني رودررو حرف بزنم‌، اين طوري درست نمي‌شه. اين آقاي وزير براي خودش هر کاري دوست داشته کرده و هر چيزي که مي‌خواد رو انجام مي‌ده. بابا تمام ساختمون وزارت ورزش شده مشاور. من نمي‌دونم کي مشاوره مي‌گيره يا اگه اين همه مشاوره مي‌گيره کي به کار ورزش مي‌رسه.

من آمار آقاي وزير و کارهاش رو در آوردم. حالا اگه رئيس جمهور رو ببينم به خودش مي‌گم!»

اما وزير که در امور پرسپوليس و استقلال دخالتي مستقيم ندارد. اين امور به اميررضا خادم محول شده:« آقا خادم؟ بابا اين آقا خادم هم قهرمان ملي ماست‌، درست اما ايشون قهرمان جهان و المپيک شدن‌، اين همه افتخار آفريدن تهش عکس 6 در 4 شون رو چاپ کردن و 2 روز بعد هم تموم شد. الان ببين تو اين يک ماه که قرار شده واسه استقلال و پرسپوليس تصميم بگيره چقدر اسمش همه جا هست. اين فرق فوتباله با بقيه ورزش‌ها‌، بابا اميرخان شوما اصلا ميدوني اين بنده‌هاي خدا کي هستن که اوردي پرسپوليس؟ ببين حيدرپور ؛10 روز ديگه بهت مي‌گم چي مي‌شه.

حالا وايسا تماشا کن . ته اين هم در مي‌ياد. اين همه آدم هر بار مي‌گن ما سر تا پاي فوتبال رو طلا مي‌گيريم. قبلي کجان؟ يا ممنوع‌الورودن يا تو زندان‌، اين هم وايسا تا تهش رو ببيني.من واسه اين پسر نگرانم‌، آقا خادم مراقب باش به هر حال تو خودت هم ورزشي هستي ما بدت رو که نمي‌خوايم.»

او تعريضي هم به رحيمي ‌مي‌زند و مي‌گويد:«رحيمي‌پسر گليه اما يعني تو پرسپوليس قحط الرجاله که ما مدير سپاهاني بياريم؟ يعني تو کل تيم خودمون يکي نمي‌تونست مدير بشه؟

اونا سپاهان رو به ما مي‌دن؟آقاي خادم مراقب باش اين تيما استقلال و پرسپوليسن. يه تصميم اشتباهت فوتبال رو نابود مي‌کنه و خيلي بد مي‌شه. بابا ولش کن چه حيف شد گهر افتاد‌، اون سال که تو ليگ بودين يادته ممد ما چه گل نازي به پرسپوليس زد؟ ولي داور گل بچه رو نديد!»


نسخه چاپي ارسال به دوستان