نسخه شماره 3469 - 1393/02/18 -

 حضور سديد در نمايشگاه جانبي نخستين هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران 

حضور گروه صنعتي سديد در نخستين هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران با هدف تبيين چارچوب هاي وزارت نفت و توسعه تعامل با شرکتهاي معتبر داخلي و بين المللي در سوم و چهارم اسفند ماه 92 همايش هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران روز يکشنبه (4 اسفندماه) با برگزاري نشست خبري اعضاي کميته بازنگري قراردادهاي نفتي به کار خود پايان داد. همايش هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران (شنبه سوم اسفند) با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت آغاز به کار کرد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان