نسخه شماره 3461 - 1393/02/09 -

 دعوايي ديگر بر سر خانه آل احمد و دانشور
 سرنوشت خانه‌ سيمين و جلال بارديگر در پرده ابهام قرار گرفت 

گروه فرهنگي- صبارادمان‌: درحالي که دعواي بين خواهر‌زاده و همسر ش با دختر خوانده سيمين بر سر تملک خانه اش حل نشده است‌، روز گذشته شهردار منطقه يک تهران از تملک خانه سيمين دانشور و جلال آل احمد توسط اين نهاد به عنوان خانه ادبيات خبر داد اگرچه که خانواده سيمين به سرعت آن را تکذيب کردند.

مجتبي يزداني شهردار منطقه يک با اعلام اين خبر گفت: در برنامه‌هاي آينده نيز محل سکونت ديگر شخصيت‌هاي علمي‌– هنري و فرهنگي کشورمان که در آن عمري از فعاليت خود را سپري نموده‌اند، تملک و به ميراث فرهنگي و هنري تبديل مي‌شود.

يزداني به ايلنا، خاطرنشان کرد: ملک اين نويسنده گرانقدر به مساحت بيش‌از 420 مترمربع در محدوده منطقه يک قرار دارد که به عنوان موزه عمومي‌خريداري شده و تمامي‌کتاب‌ها، مقالات، دست نوشته‌ها و تابلو‌هاي آنان نيز از سوي خواهر خانم دانشور به منظور بهره‌مندي علاقمندان، به شهرداري هديه شد. وي اعلام کرد: عمليات مرمت و بازسازي ملک مورد نظر به زودي آغاز مي‌شود.

اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود که خواهر سيمين دانشور و همچنين همسر او، پرويز فرجام اين موضوع را تکذيب کردند و ضمن بي‌اطلاعي از چنين موضوعي خبردادند: ما از چنين موضوعي بي‌خبر هستيم. هنوز اين خانه به تملک شهرداري درنيامده و کسي با ما در اين زمينه صحبت نکرده‌است.

فرجام در اين خصوص گفت: هنوز اين خانه به تملک شهرداري درنيامده و کسي با ما در اين زمينه صحبت نکرده‌است. ما خبر نداريم و نمي‌دانيم منبع اين خبر، آن را از کجا آورده‌است.

ماجراي خانه سيمين و جلال ماجرايي پيچيده دارد که با گذشت حدود دو و نيم سال از درگذشت سيمين هنوز حل نشده است‌. 18 اسفند ماه سال گذشته در دومين سالگرد درگذشت سيمين دانشوردرحالي طي شد که هنوز تکليف قطعي خانه سيمين دانشورو جلال‌آل احمد روشن نيست و پرونده آن در مراجع قضايي باز است.

از يک سو، ويکتوريا دانشور، خواهر سيمين، خود را مالک خانه دانسته و هم اکنون در آن مستقر بوده و از سوي ديگر، ليلي رياحي، دختر خوانده سيمين دانشور با استناد به وصيت نامه مادرخوانده اش، خود را وارث ثلث اموال به جا مانده از سيمين، از جمله اين عمارت تاريخي مي‌داند و در مجامع قضايي پيگير اثبات حقوق خود است.

او در آستانه سومين سال بدون سيمين، همسر ليلي رياحي در گفت‌وگو با CHN اعلام کرد که به زودي دادگاه تجديد‌نظر راي خود را اعلام خواهد کرد: «در ديداري که با آقاي اصلان پور، رئيس شعبه 55 دادگاه تجديدنظر داشتم ايشان به من گفتند که احتمالا تا دو هفته ديگر راي نهايي دادگاه درباره خانه سيمين دانشور و جلال آل احمد اعلام خواهد شد».

او با اشاره به اين که در حکم اوليه دادگاه، راي به نفع خانم رياحي صادر شده اضافه کرد: «بر اين اساس، اگر حکم اوليه مورد تاييد دادگاه تجديد نظر قرار گرفته باشد، خانه در اختيار ليلي رياحي قرار خواهد گرفت و برنامه قطعي اين است که اين خانه بدل شود به خانه فرهنگي و هنري سيمين و جلال».

در وصيت نامه سيمين دانشور که مبناي دادگاه پرونده خانه سيمين نيز بوده، ثلث اموال و حق انتشار آثار سيمين دانشور در اختيار ليلي رياحي قرار گرفته اما با درخواست بررسي صحت خط اين وصيت نامه از سوي ويکتوريا دانشور، روند حل‌و‌فصل پرونده اين خانه تاريخي بيش‌از دو سال طول کشيده است.

خلاقي در پاسخ به اين سوال که در صورت تاييد حکم اوليه دادگاه، فرآيند مرمت خانه چطور انجام خواهد شد نيز به CHN گفت: «يا خودمان براي مرمت و بازسازي خانه هزينه خواهيم کرد و يا با مشارکت شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي مرمت خانه صورت خواهد گرفت».

او درآن زمان ابراز اميدواري کرده بود که در صورت اعلام حکم دادگاه تجديدنظر قبل از نوروز، خانه فرهنگي سيمين و جلال تا ارديبهشت ماه که ماه تولد بانو دانشور است به روي عموم بازگشايي شود: «واقعيت اين است که اين خانه به جز مردم ايران، صاحب ديگري ندارد. ما هم با خانم ويکتوريا مشکل يا ضديتي نداريم اما در حال حاضر با استقرار ايشان در خانه، کسي نمي‌تواند از بناي به جا مانده از سيمين و جلال بازديد داشته باشد».

اگرچه اين اتفاق هرگز رخ نداد و امروز در حالي نهمين روز ارديبشهت 93 را پشت مي‌گذاريم که نه تنها مشکل بين خواهر زاده و دخترخوانده سيمين برسر اموال باقي مانده از اين زوج نامدار ايران برطرف نشده و تکليف خانه مشخص نيست بلکه اين بار ظاهرا پاي شهرداري منطقه يک هم به اين دعوا بازشده و در حالي که مشخص نيست صاحب اين خانه کيست، مشخص نيست شهرداري اين خانه را از چه کسي و چگونه خريداري کرده است قدر مسلم اين است که ظاهرا به اين زودي‌ها نمي‌توان اميدوار به تبديل شدن اين خانه به موزه و قرار گرفتن دست نوشته‌هاي اين زوج درآن بود‌. اگرچه که گاهي آرزومي‌کنيم اگر قرار است تجربيات تلخ گذشته و تخريب اين گونه خانه‌هاي تاريخي و سبز شدن برج‌هاي سر به فلک کشيده به جاي آن سبب مي‌شود که گاهي آرزو کنيم اگر قراراست روز روزگاري چنين بلايي بر سر خانه سيمين و جلال بيايد ايکاش اين دعواها حل نشود تا هيچ کس نتواند اين خانه زيبا را ويران کند تا روزي که ديگر قانون به کسي اجازه چنين کاري را ندهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان