نسخه شماره 3461 - 1393/02/09 -

 سيدمحمد خاتمي:
 رفع حصر به نفع کشور است 

سيدمحمد خاتمي با اشاره به حوادث اخير بند 350 اوين گفت: من هيچ قضاوتي نمي‌کنم اما اميدوارم اقدام و رفع نگراني کنند هر چند شنيدم که دستور رسيدگي داده‌اند و مجلس محترم هم پيگير امر است.

به گزارش خبرآنلاين، سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور اسبق کشورمان در ديدار جمعي از اعضاي مجمع زنان اصلاح‌طلب و بانوان‌، گفت: در اخبار شنيدم که معاون رئيس‌جمهور گفته‌اند تلاش مي‌کنيم همه يا بخشي از زنان دربند آزاد شوند. اين امر نيکويي است اما آنچه ما مي‌گوييم و به صلاح کشور، نظام و همه است، اين است که همه کساني که در بند و حصر هستند آزاد شوند و ما به فضاي سياسيِ قانوني گام بگذاريم، از همه نيروها استفاده کنيم و همه نيروها بتوانند براي حل معضلات کشور مشارکت کنند.

وي ادامه داد: يکي از انتظاراتي که از تحول بزرگِ روي کار آمدن دولت آقاي روحاني پديد آمد و هنوز هم هست، تغيير فضا بود.

اهم اظهارات رييس‌جمهور سابق را به نقل از روابط عمومي دفتر وي بخوانيد؛

*طبيعي است که براي ما مسلمانان، شرقي‌ها و کل جهان، مساله خانواده موضوع بسيار مهمي بوده است و ترديدي وجود ندارد که نقش زن در شکل‌گيري، تثبيت و تداوم خانواده بسيار ممتاز‌تر از مرد است و حتما بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم. همانطور که بارها گفته‌ام اگر ما براي انسان- اعم از زن و مرد- رشد را در همه ابعاد بخواهيم-از توسعه اجتماعي گرفته تا رشد عقلي، اخلاقي، مهارتي و... - و زن و مرد را در رسيدن به رشد مساوي بدانيم- که مي‌دانيم- و غرض آفرينش را اين بدانيم که انسان‌ها رشيد شوند و کار پيامبران ابلاغ بوده و ما در سايه ابلاغ آنها بايد از لحاظ رشد اخلاقي، اجتماعي، مديريتي و... رشد کنيم، بايد بدانيم که اين هدف در «جمع» تحقق مي‌يابد.

* رشد اجتماعي مسأله مهمي است، زن هم حق رشد دارد و ديگر اينکه زمينه‌هاي رشد آنان در جامعه فراهم شود؛ در عين حال نگاه ما به خانواده هم خواهد بود و نقش زن بسيار مهم است و يادمان نرود که براي يک خانواده خوب، مردان هم تکاليفي دارند تا خانواده مستقر شود. اين موضوع از لحاظ روانشناسي اجتماعي و فلسفي بسيار مهم است و بايد روي آن کار کرد.

*نکته مهم اين است که جامعه ما و نظام ما اسلامي است و از معارف ديني بيشتر به جنبه فقه و شريعت توجه مي‌شود. البته شريعت مهم است، اما همه دين نيست و بيشتر مربوط به ظواهر مي‌شود. اينجاست که نقش فقيهان در فعال شدن زنان و مردان جامعه و تعيين جايگاه آنان و امکان رشد آنها، مهم است.

* هميشه (اما امروز بيشتر از گذشته به خاطر غول آسا شدن تکنيک و ارتباطات غول آسا و مجهز شدن قدرت به ابزارهاي وحشتناک) حاکميت خشونت بر زندگي جوامع وجود داشته است؛ در جوامعي که داراي فصاي بسته و غير دموکراتيک هستند يک نوع خشونت وجود دارد و در جوامع ديگر نوع ديگر خشونت هست. در جامعه بين‌الملل هم خشونت و زور حاکميت دارد. وقتي بحث گفت‌و‌گوي تمدن‌ها شد، من گفتم منظور ما اين نيست که فقط دور هم بنشينيم و صحبت کنيم؛ بلکه منظور ما ايجاد يک پارادايم يا سرمشق براي روابط انسان‌ها و جوامع است.

*از گذشته تاکنون روابط جوامع عمدتا بر اساس زور بوده است-البته ممکن است بعضا عاطفي هم بوده باشد- و راوبط حکومت‌ها هم عمدتا بر اساس زور بوده است؛ البته امروز لااقل به لحاظ فطري مردم محور قدرت بوده و ناظر بر قدرت هستند، اما از گذشته حکومت بوده است که با دست باز قدرت را بکار مي‌برده است و حاصل اين روند چند جنگ بزرگ در قرون اخير بوده است. امروز هم قدرت‌ها با جهان با زبان زور سخن مي‌گويند و در داخل بسياري از کشورها هم ديد؛ديد امنيتي است و اين احساس تقويت مي‌شود که دشمن وجود دارد و راهکار هم سرکوب است. دشمن حتما هست، اما اينکه اين را به روابط داخل خودمان بکشانيم امر وحشتناکي است و آن جريان خشونت گراي تروريسم هم از سوي ديگر تقويت مي‌شود و اين سيکل معيوب خشونت از سوي قدرتمندان و پاسخ تروريست‌ها همچنان ادامه پيدا مي‌کند و اين مساله بسيار مهمي است و ما بايد در همه عرصه‌ها پرچم صلح، تفاهم و انس را بلند کنيم.

*اما مساله اساسي‌تر اينکه رياست محترم جمهوري دو مسووليت مهم دارند؛ يکي رياست هيأت وزيران و ديگري اجراي قانون اساسي. گرچه رئيس‌جهمور ابزار لازم براي اجرا ندارد و حتي ما که تلاش کرديم، از ترس نگرفتن همين حداقل اختيارات از پيگيري آن لايحه که به نفع انقلاب بود صرفنظر کرديم در آن زمان مي‌گفتند منظور از «اجراي قانون اساسي» در حيطه اختيارات قوه مجريه است؛ اگر چنين بود ذکر آن در قانون اساسي معني نداشت ؛زيرا همه در چارچوب وظايف خود موظف به اجراي قانون اساسي هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان