نسخه شماره 3458 - 1393/02/06 -

 رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 اعتقاد به تحزب در کشور فراگير شده است 

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامي‌به مراسم افتتاح کنگره سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي‌با تاکيد بر اينکه امروزه اگر چه حزب به معناي واقعي در ايران نداريم، اما اعتقاد به تحزب فراگير شده است، ابراز اميدواري کرد که اين نردبان با همه آزمون و خطا، پله پله پيموده شود و به قله‌ برسد و احزاب در اداره جامعه سهيم باشند.

به گزارش روابط عمومي‌مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت‌الله اکبر‌هاشمي‌رفسنجاني در اين پيام آورده است: اگر چه مکاتب سياسي جهان امروز بر‌اساس آموزش‌هاي آکادميک، احزاب را تقسيم‌بندي کرده و تفکرات اجرايي براي اداره جوامع را بر اساس آراي مردمي‌و اصل تبعيت اقليت از اکثريت مي‌دانند و به آن به عنوان دستاورد مدنيت مدرن مي‌نازند، اما حقيقت اين است که سابقه اين تفکر به صدر اسلام مي‌رسد که پيامبر مکرم‌(ص) در پيام‌هاي وحياني قرآن کريم، آن هم در حجازي که با سوادان آن انگشت شمار بودند، علاوه بر استفاده از لفظ «حزب» و تقسيم آن به «الله» و «شيطان» به عنوان مظاهر هر خوبي و بدي، به معناي لغوي و اصطلاحي آن در آيات مکرر اشاره و فرقه‌هاي مذهبي را که در يک شريعت ايجاد مي‌شوند، حزب معرفي مي‌کنند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين پيام ادامه مي‌دهد: از تاريخ پرفراز‌و‌نشيب اسلام و ايران در زمان‌هاي متفاوت مي‌گذريم که تفکرات، گاه شيعي و سني، گاه اخباري و اصولي، گاه معتزله و اشاعره و نام‌هاي ديگر بود و به دوران معاصر، مخصوصاً از زمان تقسيم جهان به دو بلوک شرق و غرب مي‌رسيم که مسلمانان و ايرانيان، فرهنگ غني خويش را در اين زمينه فراموش کرده اند و تحت تأثير تعاليم دانشگاه‌هاي غربي قرار گرفتند که ريشه در آثار اسلامي‌داشت و با لعابي امروزي به عنوان ضرورت جامعه‌شناسي بر سر زبان‌ها افتاد. وي در ادامه پيام خود تصريح کرد: بعدها که تقسيم امت‌ها در دين و مذهب، به ملت‌ها در مرزهاي جغرافيايي رسيد و حکومت‌ها به شکل تقريبا امروزي سربرآوردند، کم‌کم واژه قرآني «حزب» به عنوان ضرورت سياسي مطرح شد و تقسيم‌بندي‌ها در محدودهاي محدودتر، بر‌‌اساس نوع نگاه افراد به برنامه‌هاي حکومتي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شکل گرفتند و اصطلاحاتي چون سازمان، جبهه و جناح در سايه واژهاي ديگر به نام «ائتلاف» وارد ادبيات سياسي شدند و ايران نيز از اين سير تدريجي مستثناء نبود.

هاشمي‌رفسنجاني خاطر نشان کرد: از چرايي و چگونگي تشکيل احزاب در زمان پهلوي اوّل و حتّي پهلوي دوّم نيز مي‌گذرم و به مقطع تابناک انقلاب اسلامي‌ مي‌رسيم که اگر چه مبارزين مذهبي و شاگردان مکتب امام راحل، حزبي به معناي اصطلاحي رايج نداشتند، امّا روحانيتي بود که تمام ويژگي‌هاي مثبت حزب را داشت و جنبه‌هاي منفي آن را نداشت.

وي در اين پيام خاطر نشان کرد: قانون اساسي که ماحصل مباحث علماي بلاد و بيش‌از 80 نفر از مجتهدين سراسر کشور بود و به تأييد مراجع تقليد و امام راحل و سپس رفراندوم و تصويب مردم رسيد، به صراحت بر تعدد احزاب تأکيد کرد و احزاب کوچک‌و‌بزرگ با تفکرات متفاوت تشکيل شدند و امروزه اگر چه حزب به معناي واقعي را در ايران نداريم، امّا اعتقاد به تحزّب فراگير شده است و اميدواريم اين نردبان با همه آزمون و خطا، پله پله پيموده شود و به قله برسد و احزاب در اداره جامعه سهيم باشند.

آيت‌الله ‌هاشمي ‌رفسنجاني در ادامه اين پيام آورده است: سازمان و حزب عدالت و آزادي ايران اسلامي‌نيز در چنين فضايي شکل گرفت و به عنوان اوّلين تشکيلاتي که بر اساس مرامنامه و اساسنامه دفتر مرکزي‌اش خارج از تهران و در اصفهان قرار دارد، در کنار ديگر احزاب و تشکيلات، تمرين دموکراسي مي‌کند و به اعضاي خويش مي‌آموزد که چگونه شناسنامه سياسي داشته باشند و براساس تعهدات تشکيلاتي عمل نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان