نسخه شماره 3429 - 1392/12/17 -

 اقدام ويژه نظام پزشکي براي کاهش پديده زيرميزي 

 معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشکي ضمن تشريح اقدامات انجام شده جهت راه‌اندازي «سيستم نظارتي جامع» به منظور افزايش سلامت جامعه از ارتقاي کيفيت خدمات ارايه شده و همچنين کاهش و کنترل «زيرميزي» در جامعه پزشکي خبر داد. دکتر محمد جهانگيري در گفت‌وگو با ايسنا از اقدامات انجام شده براي راه‌اندازي «سيستم نظارتي جامع» با همکاري وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سازمان نظام پزشکي در جهت تعهداتش، در سطوح مختلف فعاليت‌هاي کنترلي و نظارتي خاصي را آغاز کرده است. وي در اين باره ادامه داد: اين سيستم نظارتي در چهار سطح در حال تدوين است. به طوري که در سطح نخست مراکز پاسخگويي نظام سلامت و نظام پزشکي به صورت شفاف مشخص خواهند شد. در سطح دوم نيز موضوعات حياتي مانند بار بيماري‌ها، اقتصاد سلامت، تعرفه‌ها، عدالت در سلامت، شاخص‌هاي سلامت و... که بايد بر روي آن‌ها نظارت شود، به صورت کامل رصد خواهند شد. اين شاخص‌ها به صورت کامل در حال تعريف است تا بتوانيم نظارت و کنترل جامعي در نظام سلامت و جامعه پزشکي داشته باشيم. جهانگيري با بيان اينکه با اجراي اين برنامه‌ها نظارت در نظام سلامت و جامعه پزشکي ساماندهي خواهد شد، تاکيد کرد: البته نظارت به معني مچ‌گيري نيست، بلکه نظارت ما از فرايندي اصلاحي برخوردار خواهد بود. به اين ترتيب فرآيندها شفاف شده و به صورت بهينه در اختيار مردم قرار خواهند گرفت. همچنين با مشخص شدن فرايندها قطعا از ميزان تخطي‌ها کاسته خواهد شد. وي در عين حال بهترين نوع نظارت را خودکنترلي و شفاف سازي عنوان کرد و افزود: وقتي مردم به صورت شفاف فرايندي را ملاحظه کنند، قطعا خارج از آن را نخواهند پذيرفت. از طرف ديگر متاسفانه همواره تصور شده که نظارت با کارهاي مچ گيري و پليسي انجام‌پذير است، اما قطعا اين طور نخواهد بود. در اين زمينه لازم است به سمت شفاف سازي، بهينه سازي فرآيندها و هم افزايي در سيستم‌ها حرکت کنيم. براين اساس ما جهت محقق شدن برنامه‌هايمان از جمله افزايش سلامت جامعه، افزايش کيفيت خدمات ارايه شده و کاهش زيرميزي نظارت‌ها و کنترل‌هايي را مد نظر داريم.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشکي در پايان گفت: اگر در اين دوره از فعاليت سازمان نظام پزشکي بتوانيم با همکاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، انجمن‌هاي علمي - تخصصي و موسسات پزشکي اين کار را سامان دهيم، بهترين کاري خواهد بود که انجام شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان