نسخه شماره 3415 - 1392/11/30 -

 انتقادات تند مقتدي صدر از دولت عراق 

مقتدي صدر در اولين اظهار نظر پس از کناره‌گيري از قدرت اعلام کرد: سياست در عراق به دري براي ظلم، نابودي، حق‌کشي و تکروي تبديل شده است. به گزارش شبکه الميادين، رهبر جريان صدر در يک سخنراني که به طور مستقيم از برخي شبکه‌هاي عراقي پخش شد گفت: اگر نتوانم آنچه که در حال روي دادن است را تغيير دهم پس نمي‌خواهم با ظالمان بمانم.وي با متهم کردن دولت‌نوري مالکي، نخست وزير عراق به ظلم و فساد ادامه داد: اوضاع عراق بحراني است و نياز به آزادي دارد اما دولت مانع آزادي بيان مي‌شود و دهان‌ها را مي‌بندد. متاسفانه عراق به وسيله گروهي که از خارج آمده‌اند و عطش عجيبي به مال اندوزي دارند اداره مي‌شود. خاندان صدر هيچ چشم‌داشتي به قدرت و منصب ندارد. رهبر جريان صدر عراق در اين کنفرانس خبري اظهار داشت: دولت مالکي از سوي شرق و غرب حمايت مي‌شود؛ ما مي‌خواهيم که براي آنها راهنما باشيم تا عراق در دستان انسان‌هاي امانت دار باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان