نسخه شماره 3387 - 1392/10/25 -

 کمک‌هاي اوليه در برق‌گرفتگي 

- اگر با شخص برق‌گرفته‌اي مواجه شديد، بلافاصله جريان برق را قطع کنيد.

- اگر هول شده‌ايد و قادر به اين کار نيستيد، روي يک ماده عايق خشک (دفترچه تلفن يا کتاب) بايستيد و با کمک دسته چوبي جارو جريان برق را از او جدا کنيد. خونسردي‌تان را حفظ کنيد.

- حتي مي‌توانيد يک حوله خشک دور پاهاي او بپيچيد و او را از منبع برق دور کنيد.

- مادامي که فرد به منبع برق وصل است به پوستش دست نزنيد چون برق شما را هم خواهد گرفت. به سرعت اورژانس خبر کنيد و تا رسيدن کمک وضع مصدوم را ارزيابي کنيد و در صورت لزوم تنفس مصنوعي را آغاز کنيد.

- مصدوم را تنها نگذاريد و به او دلگرمي بدهيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان