نسخه شماره 3380 - 1392/10/17 -

 در شناساندن مفاهيم سلامت به مردم بايد مسووليت پذير باشيم 

نخستين همايش کشوري تغذيه سالم با حضور مديرکل اداره سلامت و مديرکل دفتر بهبود تغذيه بهداشت شهرداري تهران در منطقه 21 برگزار شد.

گلمکاني، مدير کل اداره سلامت شهرداري تهران با اشاره به اينکه سلامت ابعاد مختلفي دارد، اظهارکرد: بدون وجود فعال مردم در چنين همايش‌ها و جشنواره‌هايي سلامت در جامعه محقق نمي‌شود، اين در حالي است که فلسفه تشکيل کانون‌هاي سلامت ترويج تغذيه سالم و سلامت در جامعه است.

وي با بيان اينکه در شناساندن مفاهيم سلامت به مردم و جامعه بايد مسووليت‌پذير باشيم، تصريح کرد: براي ترويج سلامت بايد در اين جشنواره‌ها از تجربه افراد در برنامه‌هاي مختلف استفاده کنيم .

گلمکاني با تاکيد بر اينکه هر فردي نقش موثري در ترويج دارد، خاطرنشان کرد: در اين صورت است که به سمت جامعه ناسالم مي‌رويم و جامعه اي که سالم باشد، بسياري از آسيب‌ها در آن رشد مي‌کند.

مديرکل اداره سلامت شهرداري تهران با اشاره به شرکت کننده‌ها در اين جشنواره گفت: اهداف اين همايش بايد ترويج پيدا کند و ساختارهايي که ايجاد شده در اهداف عالي‌تر يعني بهبود تغذيه سالم مورد استفاده قرار بگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان