نسخه شماره 3346 - 1392/09/03 -

 چاه‌هاي فاضلابي که به کمين آب مردم ازنا نشسته‌اند 

 فاضلاب شهر ازنا از طريق 12 هزار چاه جذبي و 200 کيلومتر جداول نهري دفع مي‌شود؛ موضوعي که علاوه بر مخاطرات بهداشتي، نگراني‌هايي را در زمينه آلودگي منابع آب زيرزميني اين شهر به دنبال داشته است.به گزارش مهر، رودخانه‌هاي «بادآور» و «گنجينه» در شهرستان دلفان، رودخانه «تيره» در شهرستان دورود، رودخانه «کشکان» در پلدختر و ... هر کدام شاهدي بر رنجي است که رودخانه‌ها در دل شهرهاي لرستان به خاطر ورود فاضلاب به خود مي‌بينند به طوريکه اين رودخانه‌ها در دل شهرها جان مي‌دهند.

اين وضعيت اما در شهرستان ازنا روايت ديگري دارد؛ در اين شهرستان فاضلاب خانگي يا به وسيله چاههاي جذبي دفع مي‌شود و يا در جداول داخل شهر جاري مي‌شود که اين روند صداي مردم را درآورده است.

جاري بودن فاضلاب در جداول خيابانهاي شهر موضوعي است که حکايت همان رودخانه‌هاي مملو از فاضلاب در ديگر شهرهاي استان را در قالبي ديگر روايت مي‌کند تا سلامت مردم درگير اين وضعيت غيربهداشتي باشد. اين در حاليست که طرح شبکه فاضلاب شهر ازنا از سال 89 عمليات اجرايي آن آغاز شده و به حدود 20 درصد پيشرفت فيزيکي رسيده بود ولي هم اکنون بيش از دو سال است که اين پروژه راکد مانده است. يکي از شهروندان ازنايي ساکن در منطقه چالسبار ازنا در گفتگو با مهر با بيان اينکه بيش از يک سال است که اجراي طرح فاضلاب ازنا تعطيل شده است افزود: مدتي خيابان‌ها را حفر کردند و لوله‌گذاري انجام دادند اما پس از آن اقدامي انجام نشده است. وي با اشاره به آلودگي و بوي تعفن ناشي از جداول شهري ادامه داد: از مسوولين انتظار داريم طرح اجراي فاصلاب شهر ازنا به سرانجام برسد. يکي ديگر از شهروندان ازنايي نيز در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه آلودگي جداول شهري به خصوص در فصل تابستان شهروندان را آزار مي‌دهد افزود: با توجه به اينکه اين مسئله سلامت شهروندان را تهديد مي‌کند اميدواريم هرچه زودتر شاهد آغاز اجراي اين طرح و بهره برداري از آن باشيم. عباس ورمزياري مدير آبفاي شهرستان ازنا در گفتگو با مهر با اشاره به اهميت و ضرورت‌هاي اجراي طرح فاصلاب شهري اظهار داشت: اين طرح در شهر ازنا در نيمه دوم سال 88 با حضور مسئولين وقت استان لرستان و شهرستان کلنگ زني شد. وي با اشاره به تامين اعتبار و اختصاص رديف ملي به طرح فاضلاب ازنا افزود: عمليات اجرايي اين طرح از سال 89 کليد خورد و با توجه به مقدار اعتبار پيش بيني شده در بودجه مقداري از عمليات اجرايي اين طرح انجام شد. ورمزياري با بيان اينکه خريد، تملک و حصار کشي حدود 11 هکتار زمين براي احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر ازنا از اولين گام‌هاي اجراي اين طرح بود ادامه داد: اخذ مجوز ساخت اين تصفيه خانه و تغيير کاربري آن از اقدامات بعدي انجام شده است.

وي با اشاره به اجراي هزار و 300 متر خط انتقال با قطر لوله هزار ميليمتري و اتصال به شبکه شهر افزود: اجراي بيش از 27 کيلومتر شبکه‌هاي اصلي و فرعي فاضلاب در شهر و نصب انشعابات آن از ديگر اقدامات انجام شده طرح فاضلاب شهر ازنا است.

ورمزياري با بيان اينکه تا کنون براي انجام اين طرح اعتباري بالغ بر 60 ميليارد ريال هزينه شده است اظهار داشت: براي تکميل اين طرح نياز به اجراي حدود 100 کيلومتر شبکه‌هاي اصلي و فرعي است.

وي با اشاره به اينکه اين طرح تا کنون 20 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است افزود: دليل توقف اجراي طرح فاضلاب شهر ازنا عدم تامين اعتبار لازم بوده است. مدير آبفاي شهرستان ازنا با تاکيد بر اينکه طرح فاضلاب شهر ازنا بستر آماده اي براي اجرا دارد يادآور شد: با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده اميدواريم از روش‌هاي جديد تامين منابع مالي بتوانيم اعتبار مورد نياز اين طرح را تامين و اجراي آن را از سر بگيريم.

محمود بوالحسني فرماندار شهرستان ازنا نيز در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه طرح فاضلاب شهر ازنا بيش از يک سال است هيچگونه فعاليت اجرايي نداشته است خواستار تکميل طرح فاضلاب اين شهر شد.

وي با اشاره به اينکه شاخص بهره برداري از فاضلاب در استان لرستان 52 درصد است که اين مقدار از ميانگين کشوري بيشتر است ادامه داد: اما متاسفانه اين شاخص در شهر ازنا صفر است. بوالحسني با بيان اينکه حدود 200 کيلومتر جدول نهري در شهر ازنا وجود دارد که پساب‌هاي سطحي و خانگي در آن جريان مي‌يابد افزود: آلودگي، بوي بد و هزينه زيادي که براي پاکسازي و لجن روبي اين جداول صرف مي‌شود ضرورت تسريع در اجراي اين طرح را دو چندان مي‌کند. وي با اشاره به وجود بيش از 12 هزار چاه جذبي فاضلاب در شهر ازنا ادامه داد: با توجه به تامين بيش از نيمي از آب شهر ازنا از طريق چاه‌هاي آب زير زميني خطر آلودگي آب اين چاه‌ها سلامت مردم را تهديد مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان