نسخه شماره 3346 - 1392/09/03 -

 20 ميليون دلار براي دفاع از حقوق ايرانيان 

رئيس کميسيون اصل نود مجلس، گفت: متاسفانه ازبودجه مورد نياز براي پيگيري حقوق ايرانيان مقيم خارج از کشور هيچ گزارشي در دست نبوده و 20 ميليون دلار برآورد وزارت امورخارجه است، اما مجلس آمادگي تصويب بودجه مورد نياز براي دفاع از حقوق ايرانيان مقيم خارج ازکشور را دارد. محمد علي پورمختار در گفت‌وگو با خانه‌ملت، درباره سخنان معاون پارلماني وزارت امورخارجه که گفته دفاع از حقوق ايرانيان مقيم خارج ازکشور نيازمند 20 ميليون دلار رديف بودجه مستقل است، گفت: در بخشي ازپرونده‌هاي دفاع ازحقوق ايرانيان مقيم خارج از کشور نياز به رديف بودجه مستقل است، اما اينکه وزارت امورخارجه به بهانه نبود بودجه هيچ گونه اقدامي انجام ندهد، توجيه پذير نبوده و با رايزني، مذاکره و بدون فعاليت حقوقي از طريق سياسي، بسياري ازموضوعات حل شدني است. نماينده کبودرآهنگ ادامه داد: دربسياري از موارد نيازي به بودجه مستقل نبوده و بايد وزارت امورخارجه و سفرا در دفاع از حقوق ايرانيان مقيم خارج از کشور تحرک بيشتري ازخود نشان دهند، پرونده‌هاي بسياري تا کنون در وزارت امورخارجه ازطريق سياسي پيگيري و حل شده، اما نظارت مناسبي در اين موضوع نبوده است. وي با تاکيد براينکه درجلسه با مسئولان وزارت امورخارجه درباره پيگيري پرونده‌ها از طريق سياسي بارها تذکر داده شد، افزود: متاسفانه وزارت امورخارجه هيچ گزارش مشخصي درباره پيگيري برخي پرونده‌ها ازطريق سياسي در کميسيون اصل نودم مجلس قرائت نکرد. اين نماينده مجلس نهم بيان کرد: البته در گزارش کميسيون اصل نودم به اين نکته اشاره شده که معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور بايد رديف بودجه مورد نياز را براي دفاع از حقوق ايرانيان خارج از کشور پيش‌بيني کند، زيرا قانون در اين بخش اجرا نشده و تا کنون مشکلات بسياري به وجود آمده است. وي گفت: کميسيون اصل نودم مجلس دفاع ازحقوق ايرانيان مقيم خارج ازکشور را در تمام موارد حقوقي وسياسي پيگيري کرده و نمايندگان بسياري تاکنون ازعدم تحرک سفارتخانه‌ها درباره پيگيري پرونده‌ها از طريق سياسي انتقاد کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان