نسخه شماره 3340 - 1392/08/26 -

 صدا‌و‌سيما بابت آگهي‌ها چقدر پول مي‌گيرد؟ 

سيستم جذب تبليغات در صدا‌و‌‌سيما تا حدي پيچيده است. برنامه‌هاي صدا‌و‌سيما با توجه به شبکه تلويزيوني مربوطه و ساعت پخش، از لحاظ آگهي‌ها به طبقات مختلفي تقسيم مي‌شوند که پخش آگهي در هر کدام از اين طبقات تعرفه خاصي دارد. اما همين تعرفه‌ها هم مي‌تواند با توجه به تکرار آگهي و نوعا و بسياري از مسايل ديگر، دچار تغيير شود. با اين وجود آنچه در صدا‌و‌سيما قطعي و غير قابل تغيير به نظر مي‌رسد، اين است که در پخش آگهي‌ها پول حرف اول را مي‌زند. در جدول ذيل مي‌توانيد تعرفه آگهي‌هاي صدا و سيما را بر اساس طبقه مربوطه ملاحظه کنيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان