نسخه شماره 3340 - 1392/08/26 -

 حرف اول
 صدا‌و‌سيما و جاي خالي شبکه‌هاي تلويزيوني خصوصي 
نويسنده : حميدرضا شکوهي

صدا‌و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران طي حدود 35 سالي که از حيات آن سپري مي‌شود، اگرچه از لحاظ کمي، پيشرفتهايي را تجربه کرده و تعداد کانال‌هاي تلويزيوني از 2 کانال سراسري به بيش‌از 20 کانال سراسري و دهها کانال استاني افزايش پيدا کرده، اما همچنان براي جلب نظر مخاطبان، «اندر خم يک کوچه است». نمود بارز اين ادعا هم افزايش تمايل مخاطبان فارسي زبان به سمت شبکه‌هاي ماهواره‌اي است که بويژه در حوزه سريال‌هاي تلويزيوني موفق شده‌اند نظر مخاطبان ايراني را به خود جلب کنند. در حقيقت، روي گرداني مردم از صدا و سيما به حدي است که در دورافتاده‌ترين شهرها و روستاهاي کشور نيز مشاهده ديش‌هاي ماهواره‌اي چندان عجيب نيست. اما نکته جالب اينجاست که صدا و سيما عليرغم اين همه روي گرداني همچنان به روش پيشين خود ادامه مي‌دهد چراکه در يک محيط بدون رقيب فعاليت مي‌کند و نيازي نمي‌بيند در اين محيط بي‌رقيب، آنگونه که مخاطبان تمايل دارند رفتار کند. دليلش هم اين است که مديران و برنامه ريزان صدا‌و‌سيما تصور مي‌کنند همچنان در دوره‌اي فعاليت مي‌کنند که مردم هيچ دسترسي به شبکه‌هاي ماهواره‌اي نداشتند يا فکر مي‌کنند شبکه‌هاي ماهواره‌اي از آنجا که غيرقانوني هستند رقيب صدا‌و‌سيما محسوب نمي‌شوند. به همين دليل مجموع فعاليت آنها در سال‌هاي اخير حول افزايش تعداد شبکه‌هاي تلويزيوني سپري شده که البته پرمخاطب‌ترين آنها هم همان شبکه‌هايي هستند که فيلم‌ها و سريال‌هاي تکراري سال‌هاي دور و نزديک را پخش مي‌کنند که اين امر هم نشاندهنده ناتواني صدا‌و‌سيما در ساخت سريالهاي جديد و جذاب به حدي است که نياز مخاطب را پاسخ دهد. به نظر مي‌رسد تا زماني که صدا‌و‌سيما خود را در محيطي بدون رقيب احساس کند، اين شرايط تداوم خواهد داشت و از آنجا که صدا‌و‌سيما نتوانسته در حوزه‌هاي مختلف تفريحي و خبري، نيازهاي مخاطبان را جلب کند، علي‌رغم ممنوعيت استفاده از شبکه‌هاي ماهواره‌اي، مردم همچنان به سمت شبکه‌هاي ماهواره‌اي گرايش خواهند داشت. به همين دليل ضرورت ايجاد شبکه‌هاي تلويزيوني خصوصي بيش از پيش احساس مي‌شود. اين موضوع که در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم توسط يکي از کانديداهاي اصلاح طلب هم مطرح شد– هرچند که شوراي نگهبان، اين کانديدا را احراز صلاحيت نکرد – مي‌تواند به طور جدي تري پيگيري شود. مخالفان ايجاد تلويزيون خصوصي، به ممنوعيت قانوني اين موضوع استناد مي‌کنند در حالي که مي‌توان با استفساريه اي از شوراي نگهبان يا سپردن بررسي اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بالاترين رکن مشورتي نظام، مسير ايجاد تلويزيونهاي خصوصي را هموار ساخت. بايد بپذيريم که در دنياي امروز با توجه به رقابت سنگيني که بين شبکه‌هاي تلويزيوني و ماهواره‌اي در سراسر جهان براي جذب مخاطب وجود دارد، نمي‌توان تا ابد انتظار داشت که مردم صرفا به کانال‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ ايران استناد کنند و براي سرگرمي يا کسب اخبار، به تلويزيون‌هاي بيگانه مراجعه نکنند. اگر مسوولان، مخالف توجه مردم به شبکه‌هاي ماهواره‌اي هستند، چاره‌‌اي وجود ندارد جز اينکه مسير قانوني ايجاد تلويزيون‌هاي خصوصي را هموار کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان