نسخه شماره 3339 - 1392/08/25 -

 واگذاري زمين‌هاي پارک ملي خجير به صورت غيرقانوني  

سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس گفت که با توجه به ارسال گزارشات متعدد از واگذاري زمين‌هاي «پارک ملي خجير» بصورت غيرقانوني به اشخاص حقيقي و حقوقي، اين کميسيون به دنبال بازگرداندن اين زمين‌هاست. مصطفي افضلي‌فرد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: پارک ملي خجير جزو اموال عمومي است که اين اموال بصورت غيرقانوني در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است و بايد برگردانده شود. به گفته اين نماينده مجلس، رويه واگذاري زمين‌ها از اوايل انقلاب و حتي قبل از انقلاب انجام شده و تاکنون نيز ادامه داشته است. وي در توضيح چگونگي ورود کميسيون اصل 90 مجلس به اين پرونده نيز گفت: گزارشات متعددي به اين کميسيون واصل شد مبني بر اينکه اموال عمومي و بيت‌المال بصورت غيرقانوني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تعرض قرار گرفته است. افضلي‌فرد ادامه داد: کميسيون اصل 90 بعد از اين گزارشات وارد بررسي شد که به نظرمان امکان بازگشت اين زمين‌ها وجود دارد، اما بازپس‌گيري زمين‌ها از اشخاص حقيقي سخت‌تر است و طبيعتاً مشکلي در مورد بازپس‌گيري زمين‌ها از اشخاص حقوقي وجود دارد. وي اضافه کرد مقدمات اين بازپس‌گيري‌ها انجام شده که اميدواريم با توجه به مصوبه کميسيون، با تدبير لازم زمين‌ها به بيت‌المال بازگردد. وي با بيان اينکه «سازمان حفاظت از محيط زيست، استانداري تهران و سازمان بازرسي با محوريت کميسيون اصل 90 کار را دنبال مي‌کنند»، در مورد ورود قوه قضاييه به اين پرونده گفت: اگر اين پرونده ماهيت قضايي پيدا کند، طبيعتاً قوه قضاييه نيز ورود پيدا خواهد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان