نسخه شماره 3339 - 1392/08/25 -

 بايد دولت و مجلس چالش‌هاي خود را کم کنند 

 عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر در روند برخوردهاي مجلس و دولت تغييري حاصل نشود، قطعا چالش‌ها را مردم در ادامه کار نيز مشاهده خواهند کرد. مسعود پزشکيان در گفت‌وگو با ايلنا، در رابطه با تعامل ميان دولت و مجلس گفت: ايجاد تعامل ميان مجلس و دولت يک رابطه دو طرفه مي‌باشد. وي گفت: اگر دولت و مجلس به دنبال ايجاد تعامل بيشتر با يکديگر مي‌باشند، بايد هر کدام از اين گروه‌ها عيوب و نقايص خود را برطرف کند. نماينده تبريز اذعان داشت: دولت براي ايجاد تعامل با مجلس بايد مقداري در روند برخورد خود با مجلس تغييراتي را دهد و مجلس نيز مي‌بايست از برخي برخورد خود کوتاه بيايند.

پزشکيان گفت: اگر در روند برخوردهاي مجلس و دولت تغييري حاصل نشود قطعا چالش‌ها را مردم در ادامه کار نيز مشاهده خواهند کرد.

پزشکيان در ادامه با مثبت ارزيابي کردن نشست مذاکرات ايران با گروه 1+5 درژنو، بيان کرد: حضور وزراي خارجه کشورهاي غربي در ژنو و گفت‌وگوي آن‌ها اين حقانيت را نشان مي‌دهد که ايران به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نمي‌باشد، اما داشتن تکنولوژي هسته‌اي طبق قوانين بين‌المللي حق مردم ايران است.

وي با تاکيد بر اين مطلب که ايران مي‌بايست از اين بستري که برايش مهيا شده است به بهترين نحو بهره ببرد، افزود: اگر ايران بتواند اين نتايج را به سرمنزل مقصود برساند قطعا برد بيشتري عايد تيم مذاکره‌کننده ايران خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان