نسخه شماره 3323 - 1392/08/04 -

 کشف راز قتل پزشک سرشناس پس از 18 سال 

 تنها مظنون قتل پزشک سرشناس پس از 18 سال از جنايت و کشف جسد مقتول همچنان منکر قتل است.به گزارش مهر، 15 اسفندماه سال گذشته مرد جواني با مراجعه به شعبه هشتم بازپرسي دادسراي جنايي تهران با طرح شکايتي از ناپديد شدن مرموز پدرش خبر داد.

او به بازپرس پرونده گفت: پدرم که از پزشکان عمومي سرشناس بود 20 مهرماه سال 74 در حالي که 59 ساله بود از خانه خارج شد و ديگر بازنگشت. يک ساعت بعد نيز نامادري ام با حالتي غيرعادي به خانه بازگشت که اين رفتار باعث شک من شد. صبح روز بعد وقتي سراغ پدرم را از نامادري گرفتم او گفت پدرت جايي رفته و ديگر باز نمي‌گردد. سال 88 پس از اتمام دوره سربازي با نامادري ام تماس گرفته و از او خواستم اگر اطلاعي از پدرم دارد به من بگويد که او با حالتي غيرعادي مدعي شد از محل پدرم اطلاع دارد و فقط هنگامي‌که در يک قدمي‌مرگ قرار دارد جاي او را به من مي‌گويد.

شاکي ادامه داد: در اين مدت به دليل مشکلاتي نتوانستم موضوع را پيگيري کنم اما حالا با به دست آوردن مدارکي عليه نامادري ام از او شکايت دارم. در ادامه پرونده براي انجام تحقيقات به اداره يازدهم پليس آگاهي تهران فرستاده شد که ماموران در جريان بررسي‌ها دريافتند همزمان با ناپديد شدن پزشک عمومي شکايتي در اين رابطه مطرح شده اما تا کنون به نتيجه نرسيده بود. از سوي ديگر پسر اين پزشک فايل صوتي را در اختيار ماموران قرار داد که در آن نامادري اش مدعي شده بود پدرش کشته شده است. ماموران با جمع آوري اسناد و مدارک دوم مهرماه امسال زن 54 ساله را دستگير کردند که او در بازجويي‌ها منکر قتل و صداي ضبط شده شد. با توجه به رفتار مشکوک اين زن تيمي از کارآگاهان براي بررسي خانه پزشک ناپديد شده راهي محله ستارخان شدند.

در بازرسي از ساختمان سه طبقه ماموران متوجه يک ديوار کاذب در موتورخانه ساختمان شده که پس از تخريب اين ديوار با اسکلت مردي در پشت آن روبرو شدند. فرزندان مقتول که در محل حضور داشتند مدعي شدند به احتمال قوي اين اسکلت متعلق به پدرشان مي‌باشد.

با انجام بررسي‌هاي مقدماتي در محل کشف جسد با دستور بازپرس دادسراي جنايي تهران بقاياي جسد کشف شده براي تعيين هويت به پزشکي قانوني منتقل شد.سرهنگ عباسعلي محمديان رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ در اين باره به مهر گفت: تنها مظنون اين جنايت تا کنون به قتل اعتراف نکرده و با کشف جسد پرونده از اداره يازدهم به اداره مبارزه با قتل فرستاده شد. وي افزود: متهم امروز به دادسرا منتقل شد و تحقيقات پليس براي کشف راز اين جنايت همچنان ادامه دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان